Mapa stránek

Pro klienty

Potřebuji vyřešit

Připojení / změna odběrného místa

Přepis odběrného místa

Sdělení o existenci sítí

Odsouhlasení projektové dokumentace

Přeložka energetického zařízení

Odstoupení od smlouvy v případě ztráty zájmu žadatele o připojení

Ceny a fakturace

Připojovací podmínky a poplatky

Podíl žadatele na nákladech na zajištění příkonu dle vyhlášky o připojení

Podmínky pro přiznání distribuční sazby

Připojení / změna výrobny el. energie

Mikrozdroj (do 10 kW, bez licence)

První paralelní připojení výrobny a její uvedení do provozu

Legislativní změny, podpora a účtování překročení rezervovaného příkonu a výkonu

Stanovení kategorie výrobce

Možnosti připojování nových výroben

Provozní instrukce

Spínání HDO

Stav HDO

Odstávky

Technické info

Průvodce elektroměry

ADX10

ADX12A

AM 150

AM 350

CM 143xdf6

CM 143xf6

CSM 0203 1T

CSM 0203 2T

CST 0430

DMTZ-XC

Echelon 83331-1

Echelon 83331-3

ED 1550

EL 104

EL 304

EMU 100.4D

EMU 300.4D

G1Y6 3F1T

G1Y6d 3F2T

HXE 12

NP71E.1

NP73E.1

ZCF-120

ZE 110

ZE 112

ZE114 1T

ZE114 2T

ZE 310

ZE 312

ZE314

ZMD-120

ZMF-120

Platnost elektroměrů

Stav distribuční sítě

Portál naměřených dat

Pořizování odečtů

Podmínky pro krátkodobé odběry

Změna typu měření

Chci nahlásit

Poruchový stav

Odplombování elektroměru

Neoprávněný odběr

Samoodečet stavu elektroměru

Formuláře

Pro odběratele

Výrobny elektřiny

Ukončení smluvních vztahů

Přeložky zařízení

Činnosti v ochranných pásmech

Ostatní

Přístup k fyzické infrastruktuře

Ceníky

Kontakty

Kontaktní bezplatná linka

Napište nám