Odsouhlasení projektové dokumentace

Projektovou dokumentaci s požadavkem na odsouhlasení (nový záměr, změnu nebo doplnění) je možné předložit těmito způsoby:

1.      Osobně na našich kontaktních místech.

2.      Korespondenčně na adresu ČEZ Distribuce, a.  s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň.

3.      Prostřednictvím e-mailu na info@cezdistribuce.cz.

 

Upozornění: Žádáme Vás, abyste pro osobní předání projektové dokumentace využívali pouze určená kontaktní místa. Osobní kontakt s příslušnými pracovníky společnosti ČEZ Distribuce, a. s., není možný.