Skip to Content

V případě, že požadujete připojit odběrné místo s výrobnou, využijte našeho Průvodce připojením výrobny.

DOPORUČENÍ

Níže uvedené kroky zajistí sám zákazník nebo jím pověřená dodavatelská firma.

Pro podání žádosti budete potřebovat

Osobní a kontaktní údaje:

  • název společnosti/ jméno a příjmení
  • IČO / datum narození
  • sídlo firmy / adresa trvalého pobytu
  • kontaktní telefonní číslo

Technické údaje o vašem odběru:

  • požadovaná napěťová hladina
  • požadovaný rezervovaný příkon v kW
  • příkon plánovaných spotřebičů v kW
  • katastrální mapu s vyznačením zamýšlené stavby
Nejčastější dotazy

Doplaťte zbývající část podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením odběrného místa. Pokud jste ještě nedoložili projektovou dokumentaci, doložte ji a ověřte u realizační firmy, zda je odběrné místo připraveno k připojení.

Pokud je na vaší straně vše připraveno a máte odsouhlasené místní provozní předpisy, doložte nám nebo vámi vybranému dodavateli požadované dokumenty dle technických podmínek připojení uvedených ve Smlouvě.