Skip to Content

Pro výrobny na hladině nízkého napětí

Žádosti o připojení výrobny elektřiny (napěťová hladina NN)

Tato žádost o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí se předkládá, pokud chcete připojit novou výrobnu elektřiny nebo navýšit rezervovaný výkon stávající výrobny, rekonstruovat výrobnu apod.

PODAT ŽÁDOST ON-LINE (BEZ REGISTRACE)     PODÁNÍ ŽÁDOSTI ON-LINE 
(S REGISTRACÍ)

Název dokumentu Typ
Žádost - Smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (napěťová hladina nn)
Tato žádost/smlouva o připojení se předkládá po splnění technických podmínek připojení a slouží k uzavření smlouvy o připojení výrobny po smlouvě o budoucí smlouvě o připojení. Zároveň se podává v případě přepisu výrobny na nového majitele.
Žádost o zkušební provoz
Žádost o zajištění služby distribuční soustavy pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalované či rekonstruované výrobny je nutné podávat nejméně 5 pracovních dní před začátkem kalendářního měsíce, ve kterém je požadováno zahájení zkušebního provozu. Pro výrobce platí, že maximální hodnota čtvrthodinového elektrického výkonu dodávky a odběru naměřená v předávacím místě výrobny v průběhu provozu pro ověření technologie nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného výkonu a příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení.  
Plná moc pro další osobu
Tímto formulářem zplnomocníte Vámi zvolenou soukromou fyzickou nebo právnickou osobu k zastupování při jednání s distributorem (ČEZ Distribuce, a.s.) v souvislosti s připojením, uzavřením, změnou nebo ukončením smluvního vztahu.
Souhlas (spolu)vlastníka nemovitosti
Tento formulář slouží k udělení souhlasu pro uzavření smlouvy o připojení v případě, že nejste vlastníkem nemovitosti nebo není součástí čestného prohlášení obchodníkovi.