Činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy

Sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy

Potřebujete informativní sdělení před koupí pozemku nebo uvažujete o zahájení stavební či související činnosti, kdy je třeba znát polohu zařízení distribuční soustavy?

Snadno a rychle získáte všechny potřebné informace o průběhu sítí a poloze našeho zařízení v elektronické podobě, stačí zadat základní údaje, v mapovém okně vyznačit zájmovou oblast a potvrdit zadání žádosti. O přijetí žádosti i o pokynech k vyzvednutí vyjádření budete informováni na zadanou e-mailovou adresu. Sdělení v elektronické podobě poskytujeme zdarma. 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI ON-LINE

 

Vyjádření k projektové dokumentaci

Potřebujete např. pro účely stavebního nebo územního řízení vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci?

ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O VYJÁDŘENÍ

 

Elektronický PDF formulář doporučujeme před vyplněním nejprve otevřít v programu Adobe Acrobat, aby byla korektně dostupná všechna zatržítka, vyplňovací pole i tlačítka, protože některé starší verze internetových prohlížečů tyto funkce nepodporují. Pro odeslání vyplněného elektronického formuláře využijte přímou volbu "Odeslat e-mailem" umístěnou ve formuláři vpravo dole nebo ho po uložení odešlete jako přílohu e-mailem na info@cezdistribuce.cz. Při elektronickém podání akceptujeme žádost bez podpisu.

V případě, že nevyužijete možnost elektronického podání žádosti, zašlete nám vyplněný podepsaný formulář poštou na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň nebo podejte žádost osobně na našem kontaktním místě.

Souhlas s umístěním stavby a související činností v ochranných pásmech

Uvažujete o zahájení stavby a s ní související činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu? V takovém případě si nejprve požádejte on-line o sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy v zájmovém území viz postup výše. Následně požádejte provozovatele distribuční soustavy o souhlas.

ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O SOUHLAS

 

Elektronický PDF formulář doporučujeme před vyplněním nejprve otevřít v programu Adobe Acrobat, aby byla korektně dostupná všechna zatržítka, vyplňovací pole i tlačítka, protože některé starší verze internetových prohlížečů tyto funkce nepodporují. Pro odeslání vyplněného elektronického formuláře využijte přímou volbu "Odeslat e-mailem" umístěnou ve formuláři vpravo dole nebo ho po uložení odešlete jako přílohu e-mailem na info@cezdistribuce.cz. Při elektronickém podání akceptujeme žádost bez podpisu.

V případě, že nevyužijete možnost elektronického podání žádosti, zašlete nám vyplněný podepsaný formulář poštou na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň nebo podejte žádost osobně na našem kontaktním místě.

TIP: Před podáním žádosti doporučujeme využít možnost předběžného nezávazného on-line posouzení plánované stavby a související činnosti. Stačí vybrat z číselníku typ uvažované stavby a uvést nejkratší vodorovnou vzdálenost stavby nebo související činnosti od zařízení distribuční soustavy (např. od krajního vodiče, paty podpěrného bodu, hrany půdorysu), konkrétní typ zařízení distribuční soustavy ve svém zájmovém území zjistíte z platného sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy.