Rozvoj distribuční soustavy

OSAZENÍ MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE V KONCOVÝCH DISTRIBUČNÍCH TRAFOSTANICÍCH
(2016 – 2025)

Cílem projektu je vybavit koncové distribuční trafostanice monitory sítí a měřením P, Q, U a I , jejichž hodnoty budou dálkově přenášeny do navazujících systémů. To pomůže v oblastech dispečerského řízení, rozvoje sítí a připojování decentrálních zdrojů do distribuční soustavy zejména na hladině nízkého napětí a umožní distributorovi zvýšit spolehlivost a kvalitu dodávky elektrické energie.

Chytrá DTS
(2020 – 2027)

Pojem Chytrá DTS definuje novou standardizaci prvků v uzlových a smyčkových distribučních transformačních stanicích (DTS) s dálkovým přenosem dat a vybavením DTS technologickým systémem pro dálkové ovládání, řízení a signalizaci stavu a automatizaci na hladině vysokého a případně nízkého napětí. Cílem projektu je postupná kompletní obměna technologie distribučních smyčkových a uzlových stanic.

Program roll out AMM
(2019 – 2027)

Hlavním cílem programu je implementace informačního a komunikačního systému k dálkovému měření a řízení spotřeby v odběrném místě s roční spotřebou nad 6 MWh včetně instalace elektroměrů AMM v síti nízkého napětí. Zahrnuje veškeré aktivity od příprav jednotlivých VŘ až po implementaci datové centrály, včetně instalace elektroměrů či dalších potřebných prvků v síti. Součástí je i návrh a realizace potřebných procesů a rozhraní pro budoucí provozování systému.

Rozvoj optické infrastruktury
(2017 – 2025)

Cílem projektu je rozvoj optické infrastruktury, zejména na hladině vysokého napětí (vn) s ohledem na požadavky dispečerského řízení distribuční soustavy, integraci decentrálních zdrojů a budoucích potřeb inteligentních sítí. Do roku 2025 projekt zajistí optickou konektivitu do všech transformačních stanic 110 kV/vn, vn/vn, spínacích stanic vysokého napětí a části uzlových a smyčkových distribučních trafostanic. Po roce 2025 bude optická konektivita do zbývajících uzlových a smyčkových distribučních trafostanic realizována dle postupného plánu obnovy tras vn.

Technologická síť pro přenos dat dispečerského řízení
(2020 – 2025)

Cílem projektu je do roku 2025 postupné nahrazení stávající provozované nehomogenní komunikační sítě, pro zajištění řádného provozu prvků kritické infrastruktury. Vzhledem k rozsahu sítě a časové náročnosti realizace její obnovy je nezbytné přistoupit ke konsolidaci a optimalizaci z hlediska nových funkčních požadavků uživatelů. Nová technologická síť pro přenos dat dispečerského řízení (TSDŘ) bude homogenním funkčním celkem s vysokou spolehlivostí a přesně dodrženými technickými a funkčními parametry. TSDŘ bude implementována způsobem vyznačujícím se minimalizací plánovaných provozních odstávek a výpadků funkcionalit. Celkově bude TSDŘ zajišťovat provoz jednotek tisíc telekomunikačních služeb ve více než 600 lokalitách v rámci ČR.

Dispečerský řídicí systém nové generace (DŘS NG)
(2021 – 2026)

Projekt je zaměřen na výběr, implementaci a provoz Dispečerského řídicího systému nové generace, který umožní monitorování a řízení distribuční sítě na všech napěťových hladinách (vvn, vn a nn) po dobu minimálně 10 let. Systém bude zvládat rostoucí objem zpracovávaných dat, bude umožňovat implementaci nových funkcionalit v reakci na požadavky trhu, regulátora, legislativy a bude vyhovovat nejnovějším standardům a trendům v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti.

 

Nové vedení vvn a vn  Rok realizace
TR Turnov - zaústění vedení (II. etapa) 2022
Sedlčany - Příbram Brod - Příbram město - zdvojení vedení 110 kV 2020 - 2022
Polička - Svitavy - nové vedení 110 kV 2022 - 2023
Plzeň - nové vedení 110 kV TR HTR - R 110 kV Nová Hospoda 2022
Náchod - Kudowa - zdvojení vedení 110 kV 2022
Č. Lípa - Varnsdorf - propojení vedení 110 kV (I.-III. etapa) 2022 - 2023
Drmoul - Tachov - zdvojení vedení 110 kV 2023 - 2024
Nový Bydžov - Staré Místo - nové vedení 110 kV 2023 - 2024
Dětmarovice - vedení vvn 2023 - 2024
Babylon - Štětí - nové vedení 110 kV 2025 - 2026
Přelouč - Chlumec nad Cidlinou - vedení 2 x 35 kV 2023
Odbočení Most Sever - zdvojení vedení 110 kV 2023
Č. Lípa - Varnsdorf - propojení vedení 110 kV (IV. etapa) 2024 - 2025
Horní Heřmanice - Králíky - nové vedení 110 kV 2024 - 2025
Domažlice - Kdyně - nové dvojité vedení 110 kV  2025
Odbočení Liberec Pavlovice, rekonstrukce vedení 110 kV na 4-násobné  2025
Chotějovice - Babylon - nové vedení 110 kV v trase vedení ČEPS V210 2026
Žamberk - Jablonné nad Orlicí - nové vedení 110 kV 2026 -2027
Měděnec - Loučná - nové vedení 22 kV 2022

 

Rekonstrukce vedení vvn a vn Rok realizace
Dříň - Lichoceves - Praha sever - rekonstrukce vedení 110 kV (V1911/1912/1913/1914) 2020 - 2022
Vítkov - Jindřichov - posílení vedení 2 x 110 kV (V377 a V1283) 2024
Ráječek - Šumperk - rekonstrukce vedení 110 kV (V595/596) 2021
Lískovec - Příbor - rekonstrukce vedení 110 kV (V617/618) 2021 - 2022
ELU III - Křimice - rekonstrukce a posílení vedení 110 kV (V1202/1206) 2024
Lískovec - Frýdlant - rekonstrukce vedení 110 kV (V649/650) 2022
Ostrov - Vřesová - posílení vedení 110 kV (V371/372) 2023
Chrást - Hrádek - rekonstrukce vedení 110 kV (V1223/1224) 2023
Třebovice - Hoštice - posílení vedení 110 kV (V681/682) 2022 - 2023
Neznášov - Nová Paka - rekonstrukce vedení 110 kV (V1116/1117/1118) 2022 - 2023
Benešov - Strančice - Říčany - Běchovice - rekonstrukce vedení 110 kV (V1945/1946/1947/1948) 2022 - 2024
Červenka - Šternberk - zdvojení vedení 110 kV (V598) 2023 - 2024
Hodolany - Červenka - rekonstrukce vedení 110 kV (V585/586) 2023 - 2024
EOP - Nový Bydžov - rekonstrukce vedení 110 kV (V1151/1152) 2024 - 2025
Chotějovice/Unipetrol Litvínov - rekonstrukce a posílení vedení na průřez 434 mm2 2025 - 2026
Výškov/Líšnice/VČSA/Komořany - rekonstrukce a posílení vedení na průřez 243 mm2 2023 - 2024
Pečky - Rostoklaty  - rekonstrukce vedení 110 kV (V961/962) 2024
Bezděčín/Pavlovice - rekonstrukce a posílení vedení na průřez 243 mm2 2024 - 2025
Čechy střed - Milovice - Dražice - Škoda Ml. Boleslav - posílení vedení 110 kV 2024 - 2026
Týnec - Čáslav - Kutná Hora - rekonstrukce vedení 110 kV (V1929/1931/1932) 2025
Milín - Mirovice - rekonstrukce vedení 110 kV (V1968/1969) 2026
Ráječek - Mohelnice - Červenka - rekonstrukce vedení (V588/572/587) 2025 - 2026
Vítkov - Rotava - Vřesová - rekonstrukce a posílení vedení 110 kV (V1284/1286/1287) 2025 - 2026

Nové a rozšiřované transformovny a rozvodny vvn/vn  Rok realizace
R 110 kV Děčín Aluminium - rekonstrukce a zasmyčkování 2020 - 2021
TR 110/vn Česká Lípa Dubice - doplnění T 104 (22 kV) a rekonstrukce R 22 kV 2020 - 2021
TR 110/22 kV Dolní Benešov - nová R 110 kV 2020 - 2022
TR 110/10 kV Varnsdorf - rozšíření a rekonstrukce R 110 kV 2021
TR 110/22 kV Uničov - nová transformovna 2021 - 2022
R 110 kV Stéblová - zasmyčkování nové R 110 kV 2021
TR 110/22 kV Rakovník - rozšíření R 110 kV o nový transformátor T102  2021
TR 110/22 kV Bavoryně - rozšíření R110kV o nový transformátor T102  2021
TR 110/22 kV Pečky - nová transformace 110/22 kV 2021
TR 110/35 kV Týniště nad Orlicí 2023 - 2024
TR 110/22 kV Nejdek - nová transformovna 2022 - 2023
TR 110/22 kV Most Sever - rozšíření a rekonstrukce R 110 kV 2023
TR 110/22 kV Černá Louka - rekonstrukce 2023 - 2024
TR 110/22 kV Studénka 2023 - 2024
TR 110/22 kV Tachov - rekonstrukce a rozšíření R 110 kV 2023 - 2024
TR 110/22 kV Dětmarovice - nová R 110 kV 2023 - 2024
TR 110/35 kV Pardubice Sever – rekonstrukce a nový transfromátor T103 2023 - 2025
R 110 kV Šlapanov - rekonstrukce a rozšíření 2023 - 2024
R 110 kV Nový Bydžov - rekonstrukce a rozšíření 2024
R 110 kV Staré Místo - rozšíření 2024
R 110 kV Unipetrol Litvínov - nová distribuční R 110 kV 2024 - 2025
TR 110/22 kV Pyšely - nová R 110 kV 2024 - 2025
TR 110/22 kV Králíky - nová transformovna 2024 - 2025
TR 110/22kV Plzeň Nová Hospoda - rozšíření R 110 kV 2024 - 2025
TR 110/22 kV Lovosice - nová transformovna 2025 - 2027
R 110 kV Chotějovice - zaústění nového T401 2025
R 110 kV Výškov - zaústění nového T401 2025
R 110 kV Bezděčín - zaústění nového T403 2026
R 110 kV Podhájí - rozšíření a rekonstrukce 2026
R 110 kV Štětí papírna - nová distribuční rozvodna 2026
R 110 kV Žamberk - rozšíření 2026
R 110 kV Jablonné nad Orlicí - rozšíření 2026
TR 110/22 kV Cheb (Dvory) - nová transformovna 2025 - 2026
TR 110/22 kV Bor (Vysočany) - nová transformovna 2025 - 2026
TR 110/22 kV Lesní Brána - rozšíření a rekonstrukce  2026 - 2027
TR 110/22 kV Průhonice - nová R 110 kV 2026 - 2027

 

Rekonstrukce transformoven a rozvoden vvn a vn  Rok realizace
TR 110/35 kV Jablonec Rýnovice - rekonstrukce R 110 kV 2021
TR 110/22 kV Rokycany - rekonstrukce R 110 kV 2020 - 2022
TR 110/22 kV Beroun - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2020 - 2021
TR 110/22 kV Břidličná - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2020 - 2021
TR 110/22 kV Dražice - rekonstrukce R 22 kV 2020 - 2021
TR 110/35/22 kV Koštov - rekonstrukce R 35 kV a R 22 kV 2020 - 2021
TR 110/22 kV Příbram Brod - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2020 - 2022
TR 110/22 kV Podbořany - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2021 - 2022
TR 110/22 kV Hranice - rekonstrukce R 110 kV 2021 - 2022
TR 110/22 kV Litoměřice Severozápad - rekonstrukce R 22 kV 2021 - 2022
TR 400/110/22 kV Vernéřov - rekonstrukce R 22 kV 2021 - 2022
TR 110/22 kV Chomutov Jih - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2022 - 2023
TR 110/35/10 kV Varnsdorf - rekonstrukce R 35 kV 2022 - 2023
R 110 kV Lískovec - rekonstrukce R 110 kV 2020 - 2022
TR 110/22 kV Lanškroun - rekonstrukce R 22 kV a stání transformátorů 2021
TR 110/22 kV Benešov - rekonstrukce R 22 kV 2021 - 2022
TR 110/35/22 kV Česká Lípa Dubice - rekonstrukce R 35 kV 2022
TR 35/22/10 kV Liberec Sever - rekonstrukce R 35 kV 2023
TR 35/10 kV Doksy - rekonstrukce R 35 kV 2023
R 110 kV Čížkovice - rekonstrukce distribuční části R 110 kV 2024
R 110 kV Valašské Meziříčí Sklo - rekonstrukce R 110 kV 2021
TR 110/22 kV Litvínov - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2022 - 2023
TR 110/22 kV Dluhonice - rekonstrukce R 110 kV 2021 - 2022
TR 110/22 kV Uhlířské Janovice - rekonstrukce R 22 kV 2021 - 2022
TR 110/35 kV Červený Kostelec - rekonstrukce R 110 kV a R 35 kV 2022 - 2023
TR 110/22 kV Strančice - rekonstrukce R 22 kV 2021 - 2022
R 110 kV EMĚ I. - rekonstrukce R 110 kV 2021 - 2024
R 110 kV Hanušovice - rekonstrukce R 110 kV 2022
TR 400/110 kV Bezděčín - rekonstrukce R 110 kV (I. etapa) 2024
TR 110/22 kV Frýdlant  - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2024
TR 110/22/10 kV Děčín Východ - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2024 - 2025
TR 110/22 kV Sedlčany - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2023
TR 110/22 kV Havlíčkův Brod  -  rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2022 - 2024
TR 110/22 kV Řimovice - rekonstrukce R 22 kV 2023
R 110 kV Milín - rekonstrukce R 110 kV 2023
TR 110/22 kV Hořovice - rekonstrukce R 110 kV 2023 - 2024
TR 110/22 kV Kralupy - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2023 - 2027
R 110 kV Štěchovice - rekonstrukce R 110 kV 2024 - 2025
TR 110/22 kV Prosenice - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2024 - 2026
TR 110/22 kV Tuchlovice - rekonstrukce R 22 kV 2025
TR 110/22 kV Most Jih  - rekonstrukce R 22 kV 2025
R 110 kV Olomouc Sever - rekonstrukce R 110 kV 2025 - 2026
TR 110/22 kV Toušeň - rekonstrukce R 22 kV 2026
TR 110/22 kV Hrádek n. N.  - rekonstrukce R 22 kV 2026
TR 110/22 kV Lišany - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2026
TR 110/35/22/10 kV Děčín Želenice - rekonstrukce R 22 kV 2026 - 2027
TR 110/22 kV Chrást - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2025 - 2030