Rozvoj distribuční soustavy

Dispečerské řízení napětí/jalového výkonu (U/Q regulace) pro zvýšení připojitelnosti decentrálních zdrojů el. energie do distribuční soustavy
(2015 – 2023)

V projektu je řešeno osazení měření P, Q, U, I na vývodech rozvoden vn s on-line přenosem hodnot do dispečerského řídicího systému (DŘS) a zprovoznění funkcí v DŘS pro možnost zasílání požadovaných hodnot napětí na decentrální zdroje připojené k distribuční soustavě na hladině vn.

Instalace inteligentních dálkově ovládaných prvků do distribuční soustavy
(2016 – 2020)

Dálkově ovládané prvky (DOP) umožní rychlejší a efektivnější provedení manipulačních a automatizačních činností v distribuční síti. Jejich nasazení se realizuje na vedeních vysokého napětí. Instalace DOP a příslušných automatizačních, ovládacích a komunikačních funkcí přímo přispívá ke snížení doby a počtu přerušení dodávek elektrické energie zákazníkům.

Osazení měření kvality elektrické energie v koncových distribučních trafostanicích
(2016 – 2025)

Cílem projektu je vybavit koncové distribuční trafostanice měřením P, Q, U, I a monitory sítí, jejichž hodnoty budou dálkově přenášeny do navazujících systémů. To pomůže v oblastech dispečerského řízení, rozvoje sítí a připojování decentrálních zdrojů do distribuční soustavy zejména na hladině nízkého napětí a umožní distributorovi zvýšit spolehlivost a kvalitu dodávky elektrické energie. 

Smart Metering
(2016 – 2024)

Záměrem projektu je ověření fungování konceptu chytrých sítí v oblasti řízení distribuční soustavy, role a rozsah nasazení AMM a jeho specifikace, stanovení právního a obchodního rámce nasazení nových technologii v řízení rozptýlené výroby a spotřeby před jejich masovým rozvojem a stanovení technických podmínek připojení a užívání nových technologií včetně vhodné komunikace.

Výstavba optické infrastruktury
(2017 – 2030)

Cílem projektu je rozvoj optické infrastruktury, zejména na hladině vysokého napětí s ohledem na požadavky dispečerského řízení distribuční soustavy, integraci decentrálních zdrojů a budoucích potřeb inteligentních sítí. Záměrem je mít zajištěnou optickou konektivitu do všech transformačních stanic 110 kV/vn, vn/vn, spínacích stanic vn, uzlových distribučních trafostanic a vybraných smyčkových distribučních trafostanic.

Nové vedení vvn a vn Rok realizace
TR Turnov, zaústění vedení - 2. etapa 2020
Sedlčany - Příbram Brod - Příbram město - zdvojení vedení 110 kV 2020 - 2021
Polička - Svitavy - nové vedení 110 kV 2021 - 2022
Plzeň, nové vedení 110 kV TR HTR - R 110 kV Nová Hospoda 2021
Č. Lípa - Varnsdorf propoj. ved. 110 kV I.-III. část 2022 - 2023
Drmoul - Tachov - zdvojení vedení 110 kV 2023 - 2024
Nový Bydžov - Staré Místo - nové vedení 110 kV 2023 - 2024
Nový Bydžov - Staré Místo - nové vedení 110 kV 2023 - 2024
Dětmarovice - vedení vvn 2023 - 2024
Babylon - Štětí - nové vedení 110 kV 2023 - 2024
Odbočení Most Sever - zdvojení vedení 110 kV 2023
Č. Lípa - Varnsdorf propoj. ved. 110 kV IV. část 2024 - 2025
Horní Heřmanice - Králíky - nové vedení 110 kV 2024 - 2025
Domažlice - Kdyně - nové dvojité vedení 110 kV 2025
Odbočení Liberec Pavlovice, rekonstrukce vedení 110 kV na 4násobné 2025
Rekonstrukce vedení vvn a vn Rok realizace
Hořanský koridor - přeložka 3 dvojvedení 110 kV pro rozšíření těžby v lomu Vršany 2020
Přeštice - Domažlice - rekonstrukce vedení 110 kV (V1269/1270) 2020
Dříň - Lichoceves - Praha sever - rekonstrukce vedení 110 kV (V1911/1912/1913/1914) 2020 - 2022
Vítkov - Jindřichov - posílení vedení 2 x 110 kV (V377 a V1283) 2021
Ráječek - Šumperk - rekonstrukce vedení 110 kV (V595/596) 2021
Lískovec - Příbor - rekonstrukce vedení 110 kV (V617/618) 2021
ELU III - Křimice - rekonstrukce a posílení V 110 kV (V1202/1206) 2021
Lískovec - Frýdlant - rekonstrukce vedení 110 kV (V649/650) 2022
Přeštice - Nepomuk - posílení vedení 110 kV (V1264) 2023
Ostrov - Vřesová - posílení V 110 kV (V371/372) 2023
Chrást - Hrádek - rekonstrukce vedení 110 kV (V1223/1224) 2023
Třebovice - Hoštice - posílení vedení 110 kV (V681/682) 2022 - 2023
Neznášov - Nová Paka - rekonstrukce vedení 110 kV (V1116/1117/1118) 2022 - 2023
Benešov - Strančice - Běchovice - Říčany - rekonstrukce vedení 110 kV (V1945/1946/1947/1948) 2022 - 2024
Červenka - Šternberk - zdvojení vedení 110 kV (V598) 2023 - 2024
Hodolany - Červenka - rekonstrukce vedení 110 kV (V585/586) 2023 - 2024
EOP - Nový Bydžov - rekonstrukce vedení 110 kV (V1151/1152) 2023 - 2024
Chotějovice/Unipetrol Litvínov - rekonstrukce a posílení vedení na průřez 434 mm2 2023 - 2024
Výškov/Líšnice/VČSA/Komořany - rekonstrukce a posílení vedení na průřez 243 mm2 2023 - 2024
Pečky - Rostoklaty - rekonstrukce vedení 110 kV (V961/962) 2024
Bezděčín/Pavlovice - rekonstrukce a posílení vedení na průřez 243 mm2 2024 - 2025
Čechy střed - Milovice - Dražice - Škoda Ml. Boleslav - posílení vedení 110 kV 2024 - 2026
Týnec - Čáslav - Kutná Hora - rekonstrukce vedení 110 kV (V1929/1931/1932) 2025
Štětí/EMĚ1 - rekonstrukce a posílení vedení na průřez 243 mm2 2025
Tuchlovice - Lišany - Rakovník - Výškov - rekonstrukce vedení 110 kV (V311/313) 2025
Výškov/Unipetrol Litvínov - rekonstrukce a posílení vedení na průřez 434 mm2 2025 - 2026
Ráječek - Mohelnice - Červenka - rekonstrukce vedení (V588/572/587) 2025 - 2026
Vítkov - Rotava - Vřesová - rekonstrukce a posílení vedení 110 kV (V1284/1286/1287) 2025 - 2026

 

Nové a rozšiřované transformovny a rozvodny vvn/vn Rok realizace
R 110 kV Vítkov - úprava R 110 kV pro připojení T 402 (nové pole č. 7) 2020
TR 110/vn Česká Lípa Dubice - doplnění T 104 (22 kV) a rekonstrukce R 22 kV 2020
TR 110/22 kV Dolní Benešov - nová R 110 kV 2020 - 2021
TR 110/10 kV Varnsdorf - rozšíření a rekonstrukce R 110 kV 2020 - 2021
TR 110/22 kV Uničov - nová transformovna 2021 - 2022
R 110 kV Stéblová - zasmyčkování nové R 110 kV 2021
TR 110/22 kV Rakovník - rozšíření R110kV o nový transformátor T102 2021
TR 110/22 kV Bavoryně - rozšíření R110kV o nový transformátor T102 2021
TR 110/22 kV Pečky - nová transformace 110/22 kV 2021
TR 110/35 kV Týniště nad Orlicí 2021 - 2022
TR 110/22 kV Nejdek - nová transformovna 2022 - 2023
R 110 kV Štětí papírna - nová distribuční rozvodna 2024
TR 110/22 kV Most Sever - rozšíření a rekonstrukce R 110 kV 2023
TR 110/22 kV Černá Louka - rekonstrukce 2023 - 2024
TR 110/22 kV Studénka 2023 - 2024
TR 110/22 kV Tachov - rekonstrukce a rozšíření R110 kV 2024 - 2025
TR 110/22 kV Dětmarovice - nová R 110 kV 2023 - 2024
TR 110/35 kV Pardubice Sever – rekonstrukce a nový transfromátor T103 2023 - 2025
R 110 kV Nový Bydžov - rekonstrukce a rozšíření 2024
R 110 kV Unipetrol Litvínov - nová distribuční R110 kV 2024 - 2025
TR 110/22 kV Pyšely - nová R 110 kV 2024 - 2025
TR 110/22 kV Průhonice - nová R 110 kV 2024 - 2025
TR 110/22 kV Králíky - nová transformovna 2024 - 2025
TR 110/22 kV Lovosice - nová transformovna 2025
R 110 kV Chotějovice - zaústění nového transformátoru T401 2025
R 110 kV Výškov - zaústění nového T401 2025
R 110 kV Podhájí - rozšíření a rekonstrukce 2025
TR 110/22 kV Cheb (Dvory) - nová transformovna 2025 - 2026
TR 110/22 kV Bor (Vysočany) - nová transformovna 2025 - 2026

 

Rekonstrukce transformoven a rozvoden vvn/vn Rok realizace
TR 110/22/10 kV Vítkov - úprava a dozbrojení R 22 kV 2020
TR 110/22 kV Liberec východ - rekonstrukce R 110 kV a R (10)22 kV 2020
TR 110/35 kV Jablonec Rýnovice - rekonstrukce R 110 kV 2020
TR 110/22 kV Rokycany - rekonstrukce R 110 kV 2020 - 2021
TR 110/22 kV Beroun - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2020 - 2021
TR 110/22 kV Břidličná, rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2020 - 2021
TR 110/22 kV Dražice - rekonstrukce R 22 kV 2020 - 2021
TR 110/22 kV Podbořany - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2020 - 2021
TR 110/22 kV Hranice - rekonstrukce R 110 kV 2020 - 2021
TR 110/22 kV Chomutov Jih - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2020 - 2021
R 110 kV Lískovec - rekonstrukce R 110 kV 2020 - 2022
TR 110/22 kV Český Brod - rekonstrukce R 110 kV 2021
TR 110/22 kV Benešov - rekonstrukce R 22 kV 2021
R 110 kV Čížkovice - rekonstrukce distribuční části R 110 kV 2021
R 110 kV Valašské Meziříčí Sklo - rekonstrukce R 110 kV 2021
TR 110/22 kV Litvínov - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2021
TR 110/22 kV Dluhonice - rekonstrukce R 110 kV 2021 - 2022
TR 110/22 kV Uhlířské Janovice - rekonstrukce R 22 kV 2021 - 2022
TR 110/35 kV Červený Kostelec - rekonstrukce R 110 kV a R 35 kV 2021 - 2022
TR 110/22 kV Hořovice - rekonstrukce R 110 kV 2021 - 2022
TR 110/22 kV Strančice - rekonstrukce R 22 kV 2021 - 2022
TR 110 kV EMĚ I. - rekonstrukce R 110 kV 2021 - 2025
R 110 kV Hanušovice - rekonstrukce R 110 kV 2022
TR 110/vn Děčín Východ - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2022
TR 110/35 kV Jeřmanice - rekonstrukce R 110 kV 2022
TR 110/22 kV Kladno západ - rekonstrukce R 22 kV 2022
TR 110/22 kV Sedlčany - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2022 - 2023
TR 110/22 kV Havlíčkův Brod - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2022 - 2023
TR 110/35 kV Podhájí - rekonstrukce R 110 kV 2023
TR 110/22 kV Řimovice - rekonstrukce R 22 kV 2023
R 110 kV Milín - rekonstrukce R 110 kV 2023
TR 110/22 kV Kralupy - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2023-27
TR 110/22 kV Prosenice - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2024 - 2026
TR 110/22 kV Tuchlovice - rekonstrukce R 22 kV 2025
R 110 kV Olomouc Sever - rekonstrukce R 110 kV 2025 - 2026
TR 110/22 kV Chrást - rekonstrukce R 110 kV a R 22 kV 2025 - 2028