Ceníky služeb

Kalkulátor pro výpočet ceny za elektřinu pro spotřebitele

Využijte veřejně dostupný kalkulátor pro výpočet ceny Energetického regulačního úřadu určený domácnostem a podnikatelům, vyplníte distribuční sazbu, výši hlavního jističe před elektroměrem, svého dodavatele a produkt.

KALKULÁTOR 

Ceník služeb ČEZ  Distribuce, a. s.

V tomto ceníku provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje ceny služeb poskytovaných na základě energetického zákona, jejichž cena není stanovena cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Jedná se o ceny za přerušení a obnovení distribuce elektřiny pro neplacení, za zajištění krátkodobých odběrů, ceny za přezkoušení měřicího zařízení nebo za změnu typu měření.

Ceník služeb ČEZ Distribuce, a. s.

platnost od 1. 7. 2021

Ceníky dalších služeb ČEZ  Distribuce, a. s.
  • Diagnostika kabelů, strojů a přístrojů
  • Zkoušky osobních ochranných pracovních prostředků
  • Laboratorní rozbory transformátorových olejů
  • Ověření nových elektroměrů
  • Opravy a ověření již používaných elektroměrů
  • Ostatní služby (potvrzení o ověření měřidla, oprava a parametrizace přijímačů HDO, manipulace s přístrojem)

Ceník a kontaktní údaje pro objednání služby

platnost od 1. 2. 2021

Ceník pro přístup k fyzické infrastruktuře ČEZ  Distribuce, a. s.

Podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), je společnost ČEZ Distribuce, a. s., povinna umožnit přístup k fyzické infrastruktuře pro účely zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací oprávněné osobě na základě její žádosti a na její náklady, a to za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek včetně ceny viz detailní postup.

Ceník pro přístup k fyzické infrastruktuře ČEZ Distribuce, a. s.

platnost od 30. 5. 2018