Roční příprava provozu

Dokument "Roční příprava provozu distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s." je vydáván v souladu s Programem rovného zacházení dle energetického zákona. 

Roční příprava provozu distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s., na rok 2021

Dokument zahrnuje:

  • základní zapojení distribuční soustavy pro napěťovou hladinu velmi vysokého napětí,
  • očekávanou výši roční spotřeby elektřiny v distribuční soustavě na distribučním území ČEZ Distribuce, a. s.,
  • předpokládané minimální a maximální zatížení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s., pro daný rok,
  • známá omezení v distribuční soustavě mající vliv na provoz výrobních zařízení výrobců elektřiny,
  • plánovaná vypínání zařízení distribuční soustavy.

Aktuální informace o plánovaných odstávkách dodávek elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce, a. s., naleznete zde.