Skip to Content

Proč využívat samoodečty
 • Zvládnete to jednoduše online z pohodlí domova.

  Zvládnete to jednoduše online z pohodlí domova.

 • Získáte lepší přehled o spotřebě elektřiny.

  Získáte lepší přehled o spotřebě elektřiny.

 • Nemusíte čekat na návštěvu našeho pracovníka.

  Nemusíte čekat na návštěvu našeho pracovníka.

Jak provést samoodečet

Stav odečtete přímo z číselníku elektroměru

Na elektroměru zpravidla najdete dva údaje: vysoký tarif (T1) a nízký tarif (T2). Pokud využíváte vysoký i nízký tarif, budete potřebovat oba údaje.

Když je aktivní nízký tarif (takzvaný „noční proud“), je vám několik hodin denně účtována nižší cena za elektřinu. Nárok na něj máte zpravidla v případě, když máte instalovaný elektrický spotřebič na ohřev vody nebo vytápění (např. bojler, elektrokotel nebo tepelné čerpadlo) či elektromobil. 

Opisujte stav bez desetinného místa a bez zaokrouhlení

 

Podívejte se, jak stavy zobrazují starší a novější typy elektroměrů:

Analogový číselník 

Analogový číselník

Digitální číselník

U digitálního elektroměru se na displeji střídá v pravidelných intervalech zobrazování stavu vysokého tarifu, nízkého tarifu a případně dodávky. Vysoký tarif je označen kódem T1 nebo 1.8.1. Nízký tarif je označen kódem T2 nebo 1.8.2. Dodávka (přetok do sítě v případě výrobny) je označena písmenem P - tento stav neopisujte.

Nevyznáte se v údajích na elektroměru? Zkuste náš Průvodce elektroměry, najdete zde návody pro konkrétní typ elektroměru.

Jak nahlásit samoodečet

Jednoduše a pohodlně online. Máte několik možností:

Mobilní aplikace Proud
 • Nemusíte zapínat počítač, vše vyřídíte na pár kliknutí z mobilu.
 • Budete mít přehled o spotřebě vždy po ruce.
 • Získáte i řadu dalších užitečných funkcí.

Ještě nemáte Proud? Stáhněte si aplikaci zdarma a mějte elektřinu pod palcem.

Zjistit více

Distribuční portál
 • Ideální, když dáváte přednost velké obrazovce.
 • Najdete tu přehled o spotřebě a další důležité informace.

Kudy do Distribučního portálu? Přihlaste se, nebo se registrujte.

Online formulář
 • Samoodečet vyřídíte online i bez aplikace či registrace do Distribučního portálu.
 • Zadání přes online formulář neumožňuje sledovat průběžný stav spotřeby.

Nahlášení samoodečtu

Nejčastější dotazy

Může za tím být jedna z těchto příčin:

 • zadáváte stav elektroměru včetně desetinného místa,
 • nahlášený stav nenavazuje na předchozí odečet pořízený námi (distributorem) nebo předchozí nahlášený samoodečet,
 • využíváte dvoutarifovou distribuční sazbu, např. pro ohřev vody nebo vytápění, ale nahlásili jste pouze jeden stav (je třeba hlásit odečtený stav ve vysokém i v nízkém tarifu) nebo jste stavy prohodili,
 • nahlášený stav neodpovídá historii užívání odběrného místa – to se děje, když vykážete nulovou, minimální nebo naopak neúměrně vysokou spotřebu,
 • datum pořízení samoodečtu jste zadali do budoucna.
 • Zadávejte si samoodečet stavu elektroměru v průběhu kalendářního roku, abyste měli lepší přehled o spotřebě za jednotlivá období.
 • Pravidelným zadáváním samoodečtů získáte ucelený přehled o svojí spotřebě elektřiny a můžete sledovat její vývoj kdykoli během roku.
 • Samoodečet můžete zadat kterýkoliv den v roce, ale vždy nejpozději do 30 dnů po jeho provedení.
 • Odečty můžete zadávat bez ohledu na to, kdo je vaším dodavatelem elektřiny.
 • Doporučujeme odečty sledovat a zaznamenávat pravidelně, nejlépe měsíčně nebo čtvrtletně. 
 • Dostali jste od nás žádost o provedení samoodečtu stavu elektroměru k ročnímu vyúčtování?  Samoodečet nám prosím zadejte včas a podle informací, které uvádíme v žádosti o jeho provedení.
 • V případě, kdy byl naším pracovníkem zanechán na vašem odběrném místě odečtový lístek, můžete stav nahlásit i poštou. Stačí nám zaslat vyplněný lístek – poštovné uhradíme my.

Proč na mém odběrném místě neprovedete fyzický odečet jako tomu bylo doposud?

 • V rámci digitalizace přistupujeme ke stanovení vaší spotřeby elektřiny k ročnímu vyúčtování na základě samoodečtu, a proto vás žádáme o nahlášení stavu elektroměru. Žádost se vás týká bez ohledu na vámi zvoleného dodavatele elektřiny.

Do kdy mám odečet nahlásit? Co když to nestihnu?

 • Mezní termín pro nahlášení odečtu vám uvádíme v zaslaném e-mailu nebo SMS. Pokud to nestihnete, potom se pro roční vyúčtování použije odhad dle průměrné spotřeby vašeho odběrného místa za minulá období.

K nahlášení samoodečtu mě vyzval i můj dodavatel. Proč po mě chcete nahlásit znovu odečet i vy (distributor)?

 • Pokud vás oslovil s žádostí o odečet i váš dodavatel, bylo to například z důvodu správného nastavení záloh. My vás žádáme o odečet k vystavení ročního vyúčtování. Pokud i nám (distributorovi) nahlásíte aktuální odečet elektroměru, potom vám s tímto stavem bude vystaveno roční vyúčtování (faktura).

Distributor

 • Distributor je společnost, která vlastní elektrické vedení, sloupy, transformátory i elektroměry. Tedy zařízení, skrze které se elektrická energie dostává z elektrárny až k vám.
 • Na českém trhu působí tři distributoři elektřiny, kdy každý z nich rozvádí elektrickou energii pro odběratele na určitém vymezeném území (distribuční oblasti). Distributora si tedy nevybíráte, ale je určen územím, ve kterém se nachází vaše odběrné místo. 
 • Společnost ČEZ Distribuce a.s. je licencovaným distributorem elektrické energie, který zajišťuje údržbu a opravy distribučních zařízení, odstraňuje poruchy a řeší technické požadavky spojené se zařízením distribuční soustavy (jako je například plombování v elektroměrovém rozváděči, izolace holých vodičů nebo dotazy na spínání nízkého tarifu).

Dodavatel

 • Dodavatel je společnost, která pro vás nakupuje elektřinu, kterou pak spotřebováváte. Svého dodavatele si vybíráte nezávisle na území, kde se nachází vaše odběrné místo. Název dodavatele najdete ve smlouvě nebo faktuře.
 • Dodavatel se zabývá obchodováním a je to právě on, kdo vám energie v konečném výsledku prodá. Kupujete od něj samotnou komoditu, tedy koncovou silovou elektřinu. Na rozdíl od distributora si dodavatele můžete svobodně zvolit a máte právo ho měnit tak často, jak vám umožňuje smlouva.
 • Přecházíte k novému dodavateli elektřiny? Nahlaste stav elektroměru, ať neplatíte víc, než jste skutečně spotřebovali. Samoodečet doporučujeme provést do 5 dnů od změny dodavatele.
 • Samoodečet můžete nahlásit nám nebo i svému dodavateli elektřiny (zpravidla vám umožní provést samoodečet jednoduše online).
 • Pokud odečet nenahlásíte včas, pošle vám dodavatel konečné vyúčtování se stavem, který odhadne na základě vaší spotřeby v předcházejícím období.
 • Kupujete nebo prodáváte dům, byt nebo se stěhujete do pronájmu? Předejděte možným nesrovnalostem ve vyúčtování včasným nahlášením stavu elektroměru. Samoodečet doporučujeme provést do 5 dnů od změny odběratele.
 • Odečet řešte primárně se svým dodavatelem elektřiny (zpravidla vám umožní provést samoodečet jednoduše online) nebo ho můžete nahlásit i nám.
 • Samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku můžete zadat do 30 kalendářních dnů po jeho provedení, tedy do 30. ledna.
 • Samoodečet můžete nahlásit nám nebo ho můžete nahlásit i přes vašeho dodavatele elektřiny (zpravidla vám umožní provést samoodečet jednoduše online).