Energetické hospodářství

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., si plně uvědomuje a přijímá svou odpovědnost za zajištění ochrany životního prostředí včetně snižování emisí skleníkových plynů.

Představenstvo společnosti rozhodlo o zavedení certifikát
systematického managementu hospodaření s energií v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 50001
a vydalo Energetickou politiku.

Za účelem zlepšování procesů EnMS (Energy Management System) a snižování energetické náročnosti provozovaných zařízení a budov představenstvo společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jmenovalo tým EnMS, který zodpovídá za realizaci energetických cílů.

V roce 2016 získala naše společnost poprvé certifikát o shodě zavedeného systému managementu hospodaření s energií v souladu s požadavky normy       ČSN EN ISO 50001 : 2012 vydaný Sdružením CQS.