Spolupráce

Spolupráce
Jako spolupracující revizní technik získáte možnost elektronicky:
 • ověřovat technické údaje o odběrných místech svých zákazníků
 • potvrzovat vydání revizní zprávy jedním kliknutím
 • komunikovat s největším distributorem elektřiny v ČR
podmínky spolupráce:
 • podmínky spolupráce pro spolupracujícího partnera (ke stažení ZDE)
 • podmínkou pro uzavření smlouvy o spolupráci je platný Živnostenský list (montáž, opravy a revize elektrických zařízení), který není nutné dokládat
Co si mám připravit?
 • Žádost o registraci do Distribučního portálu (elektronický formulář, vyplněný vzor): slouží pro určení Administrátora DIP (tj. osoby s nejvyšším oprávněním do Distribučního portálu)
 • platné Osvědčení revizního technika/techniků k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení
 • platné Oprávnění revizního technika/techniků k činnosti montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • údaje o revizních technicích v zaměstnaneckém nebo smluvním nebo jiném smluvním vztahu, ke stažení ZDE
 • kontaktní údaje pro zveřejnění na webových stránkách, ke stažení ZDE

 

 • v případě uzavření smlouvy třetí osobou nám doložte i plnou moc

REGISTRACE - FYZICKÁ OSOBA REGISTRACE - PRÁVNICKÁ OSOBA