Využití podpěrných bodů

Pro podání žádosti o umožnění přístupu k fyzické infrastruktuře v majetku ČEZ Distribuce, a. s., pro účely zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, postupujte podle pokynů zde.

Na zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a. s., je možné umístit pouze ta zařízení, která slouží veřejnosti a nejsou provozována za účelem vytvoření zisku. Jedná se zejména o tato zařízení:

  • místní sdělovací kanály (rozhlasy) ve vlastnictví obcí
  • místní, směrové a informační ukazatele ve vlastnictví obce a jí spravovaných podniků
  • turistické značky a rozcestníky
  • veřejné osvětlení včetně osvětlovacích těles pořízené pro potřeby obce
  • varovné systémy
  • elektronická zařízení Policie ČR
  • zařízení sloužící ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve vlastnictví obcí (např. ukazatele rychlosti projíždějících automobil)
  • geodetické značky

Pro uzavření nájemní smlouvy, popř. smlouvy o umístění a provozování zařízení je třeba doložit:

  • volnou formou žádost o umístění cizího zařízení na našem vedení (např. Žádáme o umístění kamerového systému na Váš sloup nízkého napětí…)
  • katastrální mapu s vyznačenými zájmovými body distribuční soustavy (popř. lze využít mapu zařízení distribuční soustavy, o kterou lze on-line požádat k zájmovému území formou žádosti o sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy prostřednictvím Geoportálu)