V distribuční soustavě společnosti ČEZ Distribuce, a. s., není mimořádný stav

Mimořádný stav v distribuční soustavě držitele licence ČEZ Distribuce, a. s., nastává, je-li její provoz (hodnocený podle plynulosti dodávky elektřiny zákazníkům) omezen z důvodů:

  • mimořádně zvýšené četnosti přerušení distribuce elektřiny způsobené kumulací poruch vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek nebo technických příčin;
  • stavů nouze a předcházení stavům nouze;
  • dalších důvodů uvedených v čl. 4.1.2 přílohy č. 2 Pravidel provozování distribučních soustav.