Portál naměřených dat

Portál naměřených dat zpřístupňuje naměřená data z odběrných míst s nainstalovaným měřidlem s dálkovou komunikací. Jedná se o inteligentní měřidla (AMM) a průběhové měření (typ měření A, B).  Data jsou aktualizována 1krát denně a jsou poskytována bez záruky. Nejedná se o zúčtovací hodnoty pro fakturaci.

Pro přihlášení do Portálu naměřených dat zadejte stejné přihlašovací údaje jako do Distribučního portálu, nemáte-li ještě registraci, zaregistrujte se

služba automatického zasílání naměřených dat prostřednictvím webových služeb

Součástí Portálu naměřených dat je rozhraní umožňující automatické zasílání naměřených dat prostřednictvím webových služeb, tj. zasílání dat na aplikační úrovni systém-systém. Tato bezplatná služba je určena všem zákazníkům, kteří mají alespoň 30 odběrných míst osazených elektroměrem s dálkovou komunikací (průběhové měření typu A nebo B).

V případě municipalit (kraje, města, obce) se podmínka 30 odběrných míst vztahuje i na odběrná místa vedená na jimi zřizované organizace (školy, domovy pro seniory, bazény apod.).

Žádost o poskytování naměřených dat pomocí webových služeb - interaktivní verze

Formulář žádosti o zřízení, změnu nebo ukončení přístupu k naměřeným datům. Sken vyplněného a podepsaného formuláře zasílejte e-mailem na adresu webportal@cezdistribuce.cz

Podmínky poskytování přístupu k Portálu naměřených dat pomocí webových služeb

Dokument obsahuje základní popis komunikace, dále postup sjednání, změny nebo ukončení služby a pravidla pro komunikaci.

Definice zpráv datové komunikace

Dokument obsahuje detailní strukturu zpráv, povinnosti polí v jednotlivých zprávách dle komunikačních procesů, regulární výraz u jednotlivých polí, informace k formátům příloh a využívané číselníky.

    WSDL webové služby               

    XSD schémata

    XML zprávy

Návod na používání SOAP UI

Detailní návod na použití nástroje SOAP UI pro otestování chování vystavených webových služeb.