Struktura akcionářů

Jediným akcionářem společnosti je nadále společnost ČEZ, a. s.,  IČO 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1581. Výše základního kapitálu Společnosti činí šedesát miliard korun českých. Základní kapitál je zcela splacen a je rozvržen na šest set kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě sto milionů korun českých nahrazených formou jedné hromadné listiny akcií.