Skip to Content

Měření elektřiny zajišťujeme jako provozovatel distribuční soustavy v souladu s vyhláškou o měření elektřiny. Zajišťováním měření elektřiny se rozumí zejména instalace, provozování a údržba měřicích zařízení (například elektroměrů) a odečítání, zpracovávání, přenos a uchovávání údajů měření.

O změnu typu měření můžete požádat v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. (§ 49 odst. 7). Služby spojené se změnou typu měření jsou zpoplatněny dle Ceníku služeb ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud požadujete výměnu elektroměru, z důvodu budoucího komunitního sdílení elektřiny, podívejte se na naši stránku Komunitní sdílení elektřiny, kde naleznete potřebné informace.

Typy měření, které se využívají k měření elektřiny a vyhodnocení údajů 

 • TYP A - průběhové měření s denním dálkovým přenosem údajů, průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení.
 • TYP B - průběhové měření s jiným než denním dálkovým přenosem údajů, průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem.
 • TYP C 
  • a) průběhové měření kategorie C1 s dálkovým přenosem údajů vybavené funkcí dálkového odpojení, připojení nebo omezení výkonu, technického blokování spotřebičů a standardizovaným komunikačním rozhraním pro poskytnutí dat zákazníkovi; průběžný záznam střední hodnoty činného výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem,
  • b) průběhové měření kategorie C2 s dálkovým přenosem údajů, vybavené funkcí technického blokování spotřebičů a standardizovaným komunikačním rozhraním pro poskytnutí dat zákazníkovi; průběžný záznam střední hodnoty činného výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem,
  • c) průběhové měření kategorie C3 s dálkovým přenosem údajů vybavené standardizovaným komunikačním rozhraním pro poskytnutí dat zákazníkovi; průběžný záznam střední hodnoty činného výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem,
  • d) ostatní měření kategorie C4, které může zaznamenávat průběh odběru elektřiny a může být s dálkovým přenosem údajů; platí, že takové měření je neprůběhové.

Níže uvádíme základní informace k jednotlivým typům měření. Detailní informace najdete ve Vyhlášce o měření elektřiny, č. 359/2020 Sb.

TYP A:

Tímto stanoveným typem měření musí být mj. měřena elektřina v:

 • předávacích místech výroben elektřiny s napětím vyšším než 1 kV přímo připojených k distribuční soustavě
 • odběrných místech s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím vyšším než 52 kV
 • odběrných místech s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem nad 250 kW

Vyhodnocení měření typu A:

 • základní měřicí interval je 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00
 • základní vyhodnocovací interval je 1 hodina; u první hodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 01:00:00 kalendářního dne
 • základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů v rámci měřicího zařízení je 1 kalendářní den

Základní technické požadavky pro změnu typu měření ze stanoveného na typ měření A:

 • pro montáž elektroměru na napěťové hladině nízkého napětí (nn) musí být odběrné místo připraveno dle e Připojovacích podmínek nn
 • pro montáž elektroměru na napěťových hladinách vysokého a velmi vysokého napětní (vn a vvn) musí být odběrné místo připraveno dle Připojovacích podmínek vn, vvn
TYP B:

Tímto stanoveným typem měření musí být mj. měřena elektřina v:

 • předávacích místech výroben elektřiny s napětím do 1 kV přímo připojených k distribuční soustavě
 • odběrných místech s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem do 250 kW včetně
 • odběrných místech s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím do 1 kV s nepřímým měřením
 • výrobnách elektřiny nebo u každého výrobního zdroje elektřiny výrobny elektřiny připojené k distribuční soustavě prostřednictvím jiné výrobny elektřiny

Vyhodnocení měření typu B:

 • základní měřicí interval je 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00
 • základní vyhodnocovací interval je 1 hodina; u první hodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 01:00:00 kalendářního dne
 • základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů v rámci měřicího zařízení je 1 měsíc

Základní technické požadavky pro změnu typu měření ze stanoveného na typ měření B:

 • pro montáž elektroměru na napěťové hladině nízkého napětí (nn) musí být odběrné místo připraveno dle Připojovacích podmínek nn
 • pro montáž elektroměru na napěťových hladinách vysokého a velmi vysokého napětí (vn a vvn) musí být odběrné místo připraveno dle Připojovacích podmínek vn, vvn.
TYP C:

Tímto stanoveným typem měření, pokud se nejedná o neměřený odběr elektřiny, musí být mj. měřena elektřina alespoň kategorie C1 nebo C2 v:

 • odběrných místech s odběrem elektřiny z distribuční soustavy nebo výrobně elektřiny do 1 kV s přímým měřením a ročním odběrem elektřiny v odběrném místě přesahujícím 6 MWh,
 • výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW přímo připojených k distribuční soustavě na napěťové hladině do 1 kV a s přímým měřením,

 • odběrných místech s odběrem elektřiny z distribuční soustavy na napěťové hladině do 1 kV, ve kterém je připojena výrobna elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW s přímým měřením,

 • odběrných místech přiřazených do skupiny sdílení.

Není-li technicky možné nebo ekonomicky únosné měřit elektřinu měřením typu C kategorie C1 nebo C2, použije se měření typu C kategorie C3 nebo měření typu B bez nutnosti provádět průběžný záznam střední hodnoty jalového výkonu za měřicí interval.

Měřením typu C kategorie C1 nebo C2 může být také měřena elektřina u odběrného místa s vícetarifovým měřením s odběrem elektřiny z distribuční soustavy na napěťové hladině do 1 kV s přímým měřením.

Alespoň měřením typu C kategorie C4 v:

 • odběrných místech s odběrem elektřiny z distribuční soustavy, ve kterých není připojena výrobna elektřiny nebo není přiřazeno do skupiny sdílení, kde není technicky nebo ekonomicky možné instalovat měřicí zařízení, které využívá měření typu A, B nebo C kategorie C1 a C2,
 • mezi distribučními soustavami, kde není technicky nebo ekonomicky možné instalovat měřicí zařízení, které využívá měření typu A, B nebo C kategorie C1 a C2.

Vyhodnocení měření typu C u kategorie C1, C2 nebo C3:

 • základní měřicí interval 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00 kalendářního dne,
 • základní vyhodnocovací interval 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00 kalendářního dne,
 • základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů je 1 měsíc.

Vyhodnocení měření typu C u kategorie C4:

 • zpracování a přenos údajů prováděn nejméně jedenkrát za rok.

 

Základní technické požadavky pro změnu typu měření na C:

 

 

 

Postup v případě změny typu měření

Vyplňte žádost

Podejte Žádost o instalaci jiného typu měření, jehož interaktivní verzi najdete ZDE.

TIP: Elektronický formulář doporučujeme před vyplněním nejprve otevřít v programu Adobe Acrobat, aby byla korektně dostupná všechna zatržítka, vyplňovací pole i tlačítka, protože některé starší verze internetových prohlížečů tyto funkce nepodporují.

Podepsanou žádost nám zašlete

Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete emailem na info@cezdistribuce.cz nebo jí podejte on-line přes Distribuční portál (jste-li nový uživatel, zaregistrujte se).

Originál formuláře v papírové podobě můžete také zaslat poštou na adresu:
ČEZ Distribuce, a. s.
Guldenerova 2577/19
Plzeň, PSČ 326 00

Potřebujete pomoci s realizací změny typu měření a nevíte, na koho se obrátit? Naši spolupracující revizní technici vám mohou pomoci. Jejich seznam najdete ZDE.