Distribuční portál

Chcete mít přehled o svém zákaznickém účtu? Pojďte s námi komunikovat online z pohodlí domova nebo kanceláře.

V Distribučním portálu vyřešíte vše rychle a jednoduše na jednom místě.

Pro Vaši snadnou orientaci je v prostředí portálu připravena Nápověda s podrobnějšími informacemi.

Jak se ZAregistruji, CO budu potřebovat?

jsem PODNIKATEL              jsem DOMÁCNOST

Co registrací do portálu získám?

 • On-line přehled o svém účtu, o zadaných požadavcích a o aktuálním stavu řešení.
 • Technické údaje o svém odběru elektřiny, jako je například aktuálně přiznaná distribuční sazba, výše jističe nebo číslo elektroměru.
 • Informaci o termínu, kdy probíhá pravidelný odečet stavu elektroměru, zobrazení historie odečtů s možností zadat vlastní odečtený stav tzv. samoodečet.
 • Možnost sjednat si bezplatně zasílání informací o plánovaných odstávkách elektřiny ke svým adresám e-mailem nebo SMS 15 dní předem. 
 • Přehled o vývoji spotřeby elektrické energie. Pro výrobce jsou k dispozici také data o vyrobené elektrické energii. 
 • Informaci o aktuálních časech spínání nízkého tarifu hromadným dálkovým ovládáním (HDO).
 • Možnost zadávat online distribuční požadavky jako např.:
  • podat si žádost o připojení pro nový odběr, o změnu distribuční sazby
  • požádat si o rozplombování před zásahem do elektroměrového rozvaděče při změně sazby nebo výměně jističe
  • sdělení o existenci sítí, vytyčení kabelového vedení, souhlas s činností v ochranných pásmech vedení, zaizolování vedení při práci v blízkosti vedení nebo vyjádření k projektové dokumentaci
 • V případě samostatné smlouvy o distribuci má zákazník možnost zobrazit si předpis zálohových plateb a historii vyúčtování.