Hromadné dálkové ovládání (HDO)

Hromadné dálkové ovládání (HDO) je soubor technických prostředků (jako např. vysílače, přijímače, centrální automatika, přenosové cesty apod.) umožňujících vysílat povely nebo signály za účelem zapínání nebo vypínání spotřebičů, přepínání tarifů.

Uvedené časy vysílání povelů HDO platí pro základní stav distribuční soustavy za normálních provozních podmínek. V případě nutnosti provedení provozních změn v distribuční soustavě, vyvolaných nepředvídanými okolnostmi, může dojít k lokálním a časově omezeným úpravám časů vysílání s dodržením pravidel pro vysílání.

V případě jakýchkoliv nejasností je možné nás kontaktovat na naší bezplatné lince 800 850 860.

Aktuální časy spínání HDO     
  • Změna v programu vysílání od pondělí 28.03. 2022 v oblastech Sever, Západ, Střed, Východ, Morava
  • Dne 15.05.2022 od 00:00 do 24:00 budou odběrná místa pod TR Mnichovo Hradiště spínat dle oblasti STŘED (původně Východ). 
  • Dne 08.06.2022 od 00:00 do 24:00 budou odběrná místa pod TR Zbiroh (ZÁPAD) napájena z oblasti STŘED. Plány vysílání budou odpovídat oblasti STŘED.
  • Dne 10.06.2022 od 00:00 do 24:00 budou odběrná místa pod TR Hořovice a TR Bavoryně spínat dle oblasti ZÁPAD (původně STŘED). Plány vysílání budou odpovídat oblasti ZÁPAD. 
!!! Upozornění !!!
Při zadávání povelů pro vyhledání časů spínání zadávejte prosím vždy bez nul.

Vyhledat aktuální časy spínání HDO

Tuto informaci naleznete na svém přijímači HDO (v rozvodné skříni u elektroměru).

    Příklady:
  • A1B6DP1 (povel)
  • P64 (kód)
  • 181 (kód povelu)