Hromadné dálkové ovládání (HDO)

Hromadné dálkové ovládání (HDO) je soubor technických prostředků (jako např. vysílače, přijímače, centrální automatika, přenosové cesty apod.) umožňujících vysílat povely nebo signály za účelem zapínání nebo vypínání spotřebičů, přepínání tarifů.

Uvedené časy spínání nízkého tarifu platí pro základní stav distribuční soustavy za normálních provozních podmínek. V případě nutnosti provedení provozních změn v distribuční soustavě, vyvolaných nepředvídanými okolnostmi, může dojít k lokálním a časově omezeným úpravám časů vysílání s dodržením pravidel pro vysílání.

V případě jakýchkoliv nejasností je možné nás kontaktovat na naší bezplatné lince 800 850 860.

Aktuální časy spínání nízkého tarifu    
  • V termínu  od 23.03. 00:00 do 24.03.2023 24:000 budou odběrná místa pod rz Bavoryně (STŘED) napájena z oblasti ZÁPAD. Plány vysílání budou odpovídat oblasti ZÁPAD.
  • V termínu od 27.03. 00:00 do 29.03.2023 24:00 budou odběrná místa pod rz Hořovice (STŘED) napájena z oblasti ZÁPAD. Plány vysílání budou odpovídat oblasti ZÁPAD.
  • Dne 07. a 10.04.2023 (Velikonoční svátky) proběhne vysílání HDO dle nedělních plánů. Výjimku tvoří víkendová sazba D61d, kde doba platnosti nízkého tarifu je stanovena platným Cenovým rozhodnutím (celoročně od pátku 12:00 do neděle 22:00).
  • V termínu od 12.04. 00:00  do 13.04. 2023 24:00 budou odběrná místa pod rz Hořovice a rz Bavoryně (STŘED) napájena z oblasti ZÁPAD. Plány vysílání budou odpovídat oblasti ZÁPAD.

!!! Upozornění !!!
Při zadávání povelů pro vyhledání časů spínání zadávejte prosím vždy bez nul.

Vyhledat aktuální časy spínání HDO

Tuto informaci naleznete na svém přijímači HDO (v rozvodné skříni u elektroměru).

    Příklady:
  • A1B6DP1 (povel)
  • P64 (kód)
  • 181 (kód povelu)