Hromadné dálkové ovládání (HDO)

Hromadné dálkové ovládání (HDO) je soubor technických prostředků (jako např. vysílače, přijímače, centrální automatika, přenosové cesty apod.) umožňujících vysílat povely nebo signály za účelem zapínání nebo vypínání spotřebičů, přepínání tarifů.

Uvedené časy vysílání povelů HDO platí pro základní stav distribuční soustavy za normálních provozních podmínek. V případě nutnosti provedení provozních změn v distribuční soustavě, vyvolaných nepředvídanými okolnostmi, může dojít k lokálním a časově omezeným úpravám časů vysílání s dodržením pravidel pro vysílání.

V případě jakýchkoliv nejasností je možné nás kontaktovat na naší bezplatné lince 800 850 860.

Aktuální časy spínání HDO     
  • Dne 02.12.2021 od 00:00 do 24:00 budou odběrná místa pod rz Zbiroh (ZÁPAD) napájena z oblasti STŘED. Plány vysílání budou odpovídat oblasti STŘED.
  • V termínu od 07.12. 00:00 do 08.12.2021 24:00 budou odběrná místa pod rz Bavoryně (STŘED) napájena z oblasti ZÁPAD. Plány vysílání budou odpovídat oblasti ZÁPAD.
  • V termínu od 16.12. 00:00 do 20.12.2021 24:00 budou odběrná místa pod rz Zbiroh (ZÁPAD) napájena z oblasti STŘED. Plány vysílání budou odpovídat oblasti STŘED.
Upozornění
Při zadávání povelů nebo kódů pro vyhledání časů spínání zadávejte prosím vždy velká písmena.

Vyhledat aktuální časy spínání HDO

Tuto informaci naleznete na svém přijímači HDO (v rozvodné skříni u elektroměru).

    Příklady:
  • A1B6DP1 (povel)
  • P64 (kód)
  • 181 (kód povelu)