Hromadné dálkové ovládání (HDO)

Hromadné dálkové ovládání (HDO) je soubor technických prostředků (jako např. vysílače, přijímače, centrální automatika, přenosové cesty apod.) umožňujících vysílat povely nebo signály za účelem zapínání nebo vypínání spotřebičů, přepínání tarifů.

Uvedené časy vysílání povelů HDO platí pro základní stav distribuční soustavy za normálních provozních podmínek. V případě nutnosti provedení provozních změn v distribuční soustavě, vyvolaných nepředvídanými okolnostmi, může dojít k lokálním a časově omezeným úpravám časů vysílání s dodržením pravidel pro vysílání.

V případě jakýchkoliv nejasností je možné nás kontaktovat na naší bezplatné lince 800 850 860.

Aktuální časy spínání HDO     
  • Dne 05.07.2021 (Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje) a 06.07.2021 (Den upálení mistra Jana Husa) proběhne vysílání HDO dle nedělních plánů. Výjimku tvoří víkendová sazba D61d, kde doba platnosti nízkého tarifu je stanovena platným Cenovým rozhodnutím (celoročně od pátku 12:00 do neděle 22:00). 
  • Od 17.07. 00:00 hod. do 18.07.2021 24:00 hod. budou odběrná místa spádové oblasti rz Hořovice (STŘED) napájena z oblasti Západ. Plány vysílání budou odpovídat oblasti Západ.
Upozornění

Při zadávání povelů nebo kódů pro vyhledání časů spínání zadávejte prosím vždy velká písmena.

Vyhledat aktuální časy spínání HDO

Tuto informaci naleznete na svém přijímači HDO (v rozvodné skříni u elektroměru).

    Příklady:
  • A1B6DP1 (povel)
  • P64 (kód)
  • 181 (kód povelu)