Hromadné dálkové ovládání (HDO)

Hromadné dálkové ovládání (HDO) je soubor technických prostředků (jako např. vysílače, přijímače, centrální automatika, přenosové cesty apod.) umožňujících vysílat povely nebo signály za účelem zapínání nebo vypínání spotřebičů, přepínání tarifů.

Uvedené časy spínání nízkého tarifu platí pro základní stav distribuční soustavy za normálních provozních podmínek. V případě nutnosti provedení provozních změn v distribuční soustavě, vyvolaných nepředvídanými okolnostmi, může dojít k lokálním a časově omezeným úpravám časů vysílání s dodržením pravidel pro vysílání.

V případě jakýchkoliv nejasností je možné nás kontaktovat na naší bezplatné lince 800 850 860.

Aktuální časy spínání nízkého tarifu    
  • Od 26.09.2023 00:00 do 27.09.2023 24:00 budou přijímače HDO v oblasti TR Hořovice spínat dle plánů oblasti Západ (původně Střed).
  • Od 25.09.2023 08:00 do 29.09.2023 15:30 budou přijímače HDO v oblasti TR Břidličná spínat v autonomním režimu.
  • Dne 28.09.2023 (Den české státnosti) proběhne vysílání HDO dle nedělních plánů. Výjimku tvoří víkendová sazba D61d, kde doba platnosti nízkého tarifu je stanovena platným Cenovým rozhodnutím (celoročně od pátku 12:00 do neděle 22:00).

!!! Upozornění !!!
Při zadávání povelů pro vyhledání časů spínání zadávejte prosím vždy bez nul.

Vyhledat aktuální časy spínání HDO

Tuto informaci naleznete na svém přijímači HDO (v rozvodné skříni u elektroměru).

    Příklady:
  • A1B6DP1 (povel)
  • P64 (kód)
  • 181 (kód povelu)