Odsouhlasení projektu

Potřebujete např. pro účely stavebního nebo územního řízení vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci?

ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O VYJÁDŘENÍ

 

Pro odeslání vyplněného elektronického formuláře využijte  přímou volbu "Odeslat e-mailem" umístěnou ve formuláři vpravo dole nebo ho po uložení odešlete jako přílohu e-mailem na info@cezdistribuce.cz. Při elektronickém podání akceptujeme žádost bez podpisu.

V případě, že nevyužijete možnost elektronického podání žádosti, zašlete nám vyplněný podepsaný formulář poštou na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň nebo podejte žádost osobně na našem kontaktním místě.

.