Poskytnuté informace na základě obdržených žádostí

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., dosud neodpovídala na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.