Bezpečnost a ochrana zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., vychází z principů firemní kultury Skupiny ČEZ. Naše společnost si plně uvědomuje svou odpovědnost ke všem, kteří mohou být aktivitami společnosti ovlivněni a zavazuje se dosahovat vysokých standardů ochrany zdraví a bezpečnosti.

Klíčovou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, osob a majetku je pro nás otázka prevence.

Edukace o zásadách bezpečnosti začíná už u našich nejmenších, proto jsme připravili rubriku Bezpečně s elektřinou. Také se zaměřujeme na neustálé zlepšování Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a máme pro vás užitečné rady s návodným videem, na co je třeba dbát při práci v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy.

Věděli jste, že:

Pro vaši bezpečnou a spolehlivou dodávku elektřiny spravuje na území České republiky společnost ČEZ Distribuce, a. s., elektrické vedení o celkové délce 164 265 km, což by dokázalo čtyřikrát obtočit celou zeměkouli.