Bezpečné provádění ořezu

Elektřina a její vedení je s námi tak dlouho, že jsme ji přestali vnímat. Napětí přitom může zabíjet, aniž by se ho musel člověk dotknout. Tak ohromná energie proudí jen několik metrů nad našimi hlavami - ve volné krajině a bohužel také v blízkosti korun stromů.

Věděli jste, že když máte na svém pozemku strom blízko vedení elektrického napětí, je vaší povinností ho prořezávat a udržovat ochranné pásmo

V rámci prevence jsme pro vás ve spolupráci s Českým sdružením regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) připravili instruktážní video s cílem připomenout nejen zákonné povinnosti, ale především jak bezpečně ořezy dřevin a stromoví provádět, abyste se vyhnuli zraněním a škodám na majetku. V návodném videu uvidíte graficky zeleně znázorněné povolené 3 metry výšky. Červeně zvýrazněná část už by měla být dle zákona prořezána. Správně provedený ořez může vypadat třeba takto - všechny větve v zelené části mohou zůstat. Cokoliv zasahující do červeného pole musí být ořezáno. 

SPUSTIT VIDEO

Bezpečné provádění ořezů dřevin v blízkosti elektrických vedení

Úrazy a popáleniny způsobené elektrickým proudem navíc patří k nejtěžším a nejhůře léčitelným. Kolikrát jste ale viděli lézt dospělé i děti na stromy a sbírat ovoce? Stačí se však jen přiblížit k drátům a může dojít k tragédii. Pokud větev nebo strom z vašeho pozemku přeruší dodávku elektřiny, nejde jen o samotné vedení. Majetkové škody mohou být nečekaně vysoké. Co když bude u výrobní firmy přerušen provoz? V takovém případě se pohybujete v řádech milionů korun. A co když dojde k výpadku proudu ve zdravotnickém zařízení?

Je třeba dodržovat ochranné pásmo. Proč? Protože je to zákonná povinnost všech vlastníků pozemku, ze kterých roste dřevina. Ořezávat dřeviny je nezbytné nad 3 metry výšky, a tato vzdálenost se může zvětšovat v závislosti na typu vedení. Přesto se najdou lidé, kteří tento zákon a související povinnost nedodržují. I proto energetici provádějí pravidelné obchůzky. Během nich zjišťují, jak blízko jsou větve od vedení, a ze kterého pozemku roste problematický strom. Majitelům těchto pozemků, potažmo stromů, potom může přijít výzva od provozovatele distribuční soustavy. Když na ni neodpoví nebo odmítají ořezat větve v rámci ochranného pásma, musí námi pověření pracovníci napravit pochybení vlastníků pozemku a plnit za ně jejich zákonné povinnosti. Mají právo vstoupit na Váš pozemek a pokud hrozí poškození vedení nebo zásadní škody na stromě, mohou ho rovnou skácet. To mohou i v případě, že je zřejmě a bezprostředně ohrožena bezpečnost, nebo hrozí škoda značného rozsahu. Pokud jim vstup nebude umožněn, hrozí Vám výrazné finanční sankce.

Co se pak děje s ořezanými větvemi? Ty s menším průměrem pověření pracovníci odstraní, silnější kusy, případně kmeny zůstanou na hranici ochranného pásma. Na soukromém pozemku patří dřevo vlastníkovi. Jde-li o obecní plochu, odpovídá za úklid dřeva samospráva. Nikdy však není naším cílem stromy nebo je kácet. Důležitější je průběžná úprava, aby bylo v bezpečí nejen elektrické vedení, ale především Vy sami.

Jak tedy postupovat, pokud jste obdrželi výzvu k ořezu? V první řadě odhadněte náročnost a zda jste schopni práci bezpečně vykonat. V opačném případě nás kontaktujte telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz.

Když se do prořezu pustíte, měli byste být alespoň dva. Váš parťák vám totiž může podat pilku nebo jiný potřebný nástroj. Stejně tak vás může jistit ze země a hlavně: Když nebudete mít jasný výhled, řekne vám, jak daleko jste od drátů a varuje vás v případě nebezpečného přiblížení. Přes větve a listy totiž ne vždy budete mít jasný výhled. V případě nehody, může druhý člověk neprodleně zavolat pomoc. Při prořezu zkracujte co nejvíc. Berte v potaz také ohýbání větví vlivem větru a především sněhu během zimy. Právě sníh dokáže ohnout stromy víc, než byste si mysleli.

Nejdůležitější bezpečností pravidlo je přitom jednoduché. Nikdy se nepřibližujte k samotnému vedení. Nikdy. Toto není možné dostatečně zdůraznit, ale k poranění elektrickým proudem nemusí dojít pouze během přímého kontaktu. V mnoha případech stačilo pouhé přiblížení. Vy navíc budete manipulovat s pilkou, sekerou nebo jiným nástrojem. Jako dokonalý vodič může sloužit kovový žebřík a dokonce i dřevěný. Ať už díky jeho kovovým prvkům nebo pokud je navlhlý od deště. Kdyby se náhodou stalo, že během vašeho zásahu padne větev na elektrické vedení, nikdy se jí nesnažte odstranit. Vaše práce skončila a okamžitě volejte naši bezplatnou linku 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Je ale možné takovým situacím předejít? Samozřejmě - nejjednodušší je v ochranném pásmu stromy a keře nesázet. Mohou se totiž v průběhu let stát nebezpečím. Typicky jde o okrasné dřeviny na předzahrádce, nebo živé ploty, které měly zajistit soukromí svým majitelům. Podobné riziko představuje i břečťan a popínavé rostliny vinoucí se po sloupech. 

Pojďme si teď shrnout to nejdůležitější:

Ať už dostanete do schránky výzvu nebo ne, pravidelné ořezy jsou vaší povinností. Pokud na ně nestačíte, jste povinni kontaktovat provozovatele distribuční soustavy. Právě domluva je nejdůležitější a každý případ řešíme zvlášť. Prořezávání je nezbytné, protože je to vaše zákonná povinnost, díky které chráníte své zdraví i majetek. Buďte chytří. Prořezávejte bezpečně a včas!