Skip to Content

Zde zhotovitelé akcí pro společnost ČEZ Distribuce, a. s. zpracovávají v elektronické formě stavební deníky dle Obchodních podmínek a Rámcových dohod.

Portál Elektronický stavební deník (dále jen „ESD“) splňuje legislativní požadavky dle platných právních předpisů v České republice. Zjednodušuje a zvyšuje transparentnost procesu vedení stavebních deníků, umožňuje Zadavateli i Zhotoviteli stavby sledovat aktuální průběh prací, a tedy i efektivněji provádět stavební kontrolu. ESD je možné používat na mobilních platformách Android a iOS.

Dodavatelé nejsou oprávněni poskytnout, předat, sdělit, využít, zpřístupnit, či jiným způsobem poskytnout získaná data třetím osobám bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Pro registraci do ESD je potřeba být vlastníkem identifikačního čísla, jakožto jedinečného identifikátoru, za účelem evidence v aplikacích Skupiny ČEZ – tzv. IPD.