Možnosti připojování odběrů

Lokality s možností připojování z pohledu volné kapacity elektrizační soustavy stanovené provozovatelem distribuční soustavy.

Legenda - podbarvení oblastí:

Šedá (oblasti otevřené)

Oranžová (oblasti omezené z pohledu připojování odběrů - aktuálně oblasti Králíky a Dolní Benešov)

Přijaté žádosti budou dále posuzovány z pohledu vyhlášky č. 16/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výše povoleného příkonu/kapacity může být omezena v souladu s ustanovením odst. 10 písm. a) § 25 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. -