Skip to Content

OBECNÁ PRAVIDLA

PRO PŘIPOJENÍ KRÁTKODOBÉHO ODBĚRU V ODBĚRNÉM MÍSTĚ JE NUTNÉ NA SVÉ NÁKLADY ZAJISTIT:

  • technické prostředky pro připojení (přenosný elektroměrový rozváděč, přívod)
  • zprávu o kompletní revizi zařízení připojovaného k síti, pokud nebude zajišťovat připojení na síti pracovník ČEZ Distribuce, a. s. (tato skutečnost je uvedena ve Smlouvě o připojení), kterou předložíte dodavateli při uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (nesmí být starší než 6 měsíců)
  • zprávu o revizi k prokázání bezpečnosti připojovaného odběrného zařízení (přenosného elektroměrového rozváděče), kterou předložíte dodavateli při uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (nesmí být starší než 6 měsíců), pokud bude připojení na síti provádět pracovník ČEZ Distribuce, a. s. (tato skutečnost je uvedena ve Smlouvě o připojení)
  • revizního technika, který v případě, že připojení na síti bude zajištěno pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s., provede na místě revizi celého připojení (včetně přívodního kabelu) a vystaví revizní zprávu, která je podmínkou pro osazení elektroměru (tuto revizní zprávu předložíte na místě pracovníkům ČEZ Distribuce, a. s.)
Vyberte napěťovou hladinu, na které bude odběrné místo připojeno:
  • Textace vlevo
  • Výběr typu žádosti
Chcete mít přehled o aktuálním stavu a řešení vašich požadavků?
Chcete vědět, co Distribuční portál nabízí
a jak se zaregistrovat?
Registrujte se