Podpůrné služby regulace U/Q pro ČEZ Distribuce

Dokument ke stažení
Provozní instrukce s požadavky na certifikaci výrobních modulů pro poskytování podpůrné služby sekundární regulace napětí a jalových výkonů
 

Nezávislé certifikační autority k provádění certifikačních měření nefrekvenční podpůrné služby řízení napětí a řízení toků jalových výkonů ve smyslu odst. 8.5 Přílohy 7 PPDS autorizované pro provozovatele distribuční soustavy společnost ČEZ Distribuce, a. s.

  • EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o.
  • EGÚ Praha Engineering, a.s.
  • ORGREZ, a.s.