Vstupy a vjezdy

Základní práva a povinnosti Provozovatele distribuční soustavy (PDS):

  • PDS má právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním distribuční soustavy.
  • PDS je povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků nemovitostí a vstup na jejich nemovitost jim bezprostředně oznámit.
  • PDS je povinen po skončení prací uvést nemovitost do původního stavu, případně do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání s ohledem na povahu prací.
  • Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je PDS povinen na svůj náklad provést likvidaci klestu a zbytků po těžbě.