Skip to Content

Jsme ČEZ Distribuce, největší distributor elektřiny v České republicečlen Skupiny ČEZ. Zajišťujeme spolehlivé a bezpečné dodávky elektřiny pro víc než 3,7 milionu domácností a podniků. Máme víc než 4 500 zaměstnanců a patříme k předním zaměstnavatelům v ČR.

Jako distributor pečujeme o všechna zařízení v naší distribuční síti, od elektroměrů až po vedení velmi vysokého napětí. Udržujeme a rozvíjíme distribuční soustavu a připravujeme ji na rostoucí požadavky zákazníků i na bezemisní budoucnost. Podílíme se na zajištění energetické bezpečnosti státu.

6,5 milionu
odběratelů

Zajišťujeme dodávky elektřiny pro víc než polovinu obyvatel České republiky.

52 001 km²
území

Oblast, kterou zásobujeme elektřinou, je 100× větší než rozloha Prahy.

167 628 km
vedení

Elektrické dráty a kabely, které jsou v naší péči, by 4× obtočily celou planetu.

4 500
zaměstnanců

Patříme k TOP zaměstnavatelům v ČR. Lidé s námi zůstávají průměrně 14 let.

Naše distribuční území

Naše distribuční území

Jsme distributor, ne dodavatel

Distributor vlastní a provozuje zařízení, skrze která se elektrická energie dostává z elektrárny až k vám.

Dodavatel nakupuje elektřinu, kterou pak spotřebováváte.

Zatímco dodavatele si vybíráte, distributor je na daném území vždy jen jeden.

Jak funguje distribuční soustava?

Elektrická distribuční soustava je síť kabelů a vedení, která přivádí elektřinu z výroby (elektrárny) do domů a firem. Elektřina se přenáší vysokým napětím, které se postupně snižuje přes transformátory. Distribuční stanice přeměňuje vysoké napětí na nižší, aby byla elektřina bezpečná pro spotřebitele. Koneční uživatelé pak využívají elektřinu pro své potřeby.

O zařízení jednotlivých distribučních soustav se starají jejich provozovatelé. Na území České republiky patří mezi nejvýznamnější provozovatele distribučních soustav ČEZ Distribuce, EG.D a PREdistribuce. Nad distribučními soustavami je přenosová soustava, která zajišťuje páteřní přenos elektřiny. Jejím provozovatelem je ČEPS.

Více o distribuční soustavě se dozvíte na našem portálu Svět energie.

portál Svět energie