Zajištění elektroměrových rozváděčů a dalších částí neměřených rozvodů proti neoprávněné manipulaci

14. Zajištění elektroměrových rozváděčů a dalších částí neměřených rozvodů proti neoprávněné manipulaci

V elektroměrových rozváděčích musí být upraveny k zaplombování tyto části instalovaného zařízení:

 • kryt svorkovnice elektroměru;
 • kryt hlavního jističe před elektroměrem, případně kryt nastavitelné nadproudové zkratové spouště;
 • kryt svorkovnice spínacího prvku;
 • kryt a páčka jističe spínacího prvku v zapnuté poloze;
 • kryt hlavního vypínače elektroměrového rozváděče (pokud je vypínač instalován);
 • svorkovnice PEN;
 • kryt optočlenu včetně napájecího zdroje (pokud je zákazníkem optočlen požadován);
 • kryty ve skříňovém rozváděči (kryty elektrorozvodného jádra) nebo další části rozváděče, které jsou odnímatelné a kryjí neměřenou část odběrného zařízení.

U měřicích zařízení v zapojení s MTP se navíc plombou zajišťuje:

 • kryt zkušební svorkovnice;
 • kryt a páčka pojistkového odpínače v zapnuté poloze;
 • kryt svorek měřicích transformátorů proudu;
 • přívodní pole rozváděče nn;
 • kryt ovládacího relé.

Ostatní zařízení nebo části rozváděče, které musí být upraveny k zaplombování:

 • přepěťové ochrany umístěné v samostatné skříni v neměřené části rozvodů;
 • HDS (pokud má být upravena k zaplombování);
 • místo odbočení z HDV - odbočky k elektroměrům;
 • místo připojení neměřeného odběru;
 • kryty neměřených částí rozváděče;
 • vyjímatelný nebo výklopný montážní rám elektroměrového rozváděče.

Pokud jsou všechny části instalovaného zařízení mimo elektroměr umístěny pod plombovatelným krytem, musí být vždy umožněno zaplombování zkušebních svorkovnic, spínacích prvků a krytů svorek měřicích transformátorů.

Při použití typizované elektroměrové desky musí být řádně osazen také bezpečnostní upevňovací šroub umístěný pod elektroměrem, pokud není zabezpečení před neoprávněným odběrem výrobcem provedeno jiným způsobem.

Vstupní pole hlavního rozváděče nn, jakož i všechna pole, v nichž jsou umístěny měřicí soupravy, MTP nebo v nichž jsou neměřené části, musí být ze všech stran plně zakryty a odnímatelné kryty musí být zaplombovány (upraveny pro zaplombování).

Porušení plomb, nezbytné pro provádění elektroinstalačních a revizních prací, musí být předem nahlášeno on-line, telefonicky na bezplatnou kontaktní linku 800 850 860, zadáním požadavku v Distribučním portálu (DIP) nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz s uvedením důvodu prováděných prací na neměřených částech a termínem zaplombování.