Ukončení smluvních vztahů

Název formuláře Elektronický formulář
Žádost o ukončení smlouvy
Formulář je určen pro ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o připojení, smlouvy o připojení nebo smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy pro ukončení z důvodu ukončení odběru nebo převodu odběrného místa na jiného odběratele (tzv. přepis).
Žádost o demontáž měřicího zařízení
Formulář je určen k požadavkům na demontáž elektroměru, nenahrazuje však žádost o ukončení smlouvy o připojení.