Připojení lokality

Jak na to?

Hromadným připojením se rozumí příprava připojení více odběrných míst např. lokality pro výstavbu rodinných domů, bytových domů, chatových osad, garáží apod.

Pro urychlení vyřízení celé záležitosti je vhodnější postupovat následovně:

Co si mám připravit?

Osobní a kontaktní údaje

Technické údaje o odběrném místě

 • jméno a příjmení / název společnosti
 • datum narození / IČ
 • adresa trvalého pobytu / sídlo firmy
 • počet odběrných míst
 • velikosti jističů (např. 1x16 A, 3x25 A)
 • počet fází (jednofázové, třífázové)
 • mapa lokality s vyznačením zamýšlených staveb
Jak mám postupovat?
 1. krok: Klikněte na odkaz pro on-line podání žádosti o připojení.
 2. krok: Po vyplnění a odeslání žádosti obdržíte e-mailovou notifikaci s číslem Vašeho zákaznického účtu a přiděleným číslem žádosti.
 3. krok: Podanou žádost vyhodnotíme. Bude-li třeba doplnění, budeme Vás kontaktovat.
 4. krok: Nejpozději do 30 dnů obdržíte poštou návrh Smlouvy o připojení. 

Pokud si v jakémkoliv kroku nebudete vědět rady, kontaktujte naši linku 800 850 860 nebo navštivte naše kontaktní místa.Příslušný formulář také můžete vyplnit a naskenovaný jej odeslat na adresu info@cezdistribuce.cz nebo poštou na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00  Plzeň.