Technická data

Přehled základních technických informací ČEZ Distribuce, a. s., k 31. 12. 2020
   Jednotka 
Zásobovaná oblast km2
52 001
Počet odběrných míst počet 3 726 896
z toho                                     velkoodběr – vvn, vn počet 14 723
maloodběr podnikatelé – nn počet 439 857
maloodběr domácnosti – nn počet 3 272 316
Maximální zatížení sítě MWh 5 885
Rozvinutá délka vedení km 166 685
z toho vvn km 10 002
vn km 51 134
nn km 105 549
Počet vlastních transformačních stanic počet 47 115
Počet rozvoden počet 285