Skip to Content

Pokud požadujete vytyčení zařízení:

  • vydané platné Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku ČEZ Distribuce, a. s.,
  • adresu místa, kterého se vytyčení týká,
  • požadovaný termín realizace,
  • telefonní číslo na kontaktní osobu.
  • alespoň 14 dní před započetím zemních prací,
  • nejpozději 30 dní před koncem platnosti vydaného Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku ČEZ Distribuce, a. s.

Vytyčení vedení musí být provedeno za přítomnosti zákazníka nebo jeho zástupce za účelem podpisu „Zápisu o vytyčení zařízení distribuční soustavy ve správě ČEZ Distribuce, a. s.“. Podmínky a informace pro objednavatele, které obsahuje Zápis o vytyčení naleznete zde.

Chci požádat o vytyčení zařízení

Zvládnete to jednoduše a pohodlně on-line. Požádejte si o vytyčení zařízení.

Podat žádost

Co bude následovat?
Užitečné odkazy