Přeložky zařízení distribuční soustavy

Název formuláře Elektronický formulář
2 30 Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy
Vyplňte tento formulář, pokud žádáte o dílčí změnu trasy nebo přemístění některých prvků zařízení distribuční soustavy. Náklady spojené se změnou trasy nebo přemístěním hradí v plné výši žadatel, který tuto potřebu vyvolal.