Školení smluvních partnerů

Zajištění bezpečné součinnosti se smluvními partnery je jedním z hlavních bodů spolupráce a firemní kultury společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni navzájem si předávat rizika.

V rámci této spolupráce jsme pro smluvní partnery připravili informace k zajištění BOZP, PO a OŽP na pracovištích, pro otevření souborů ke stažení je třeba mít heslo, které je oprávněným osobám smluvních partnerů předáno po absolvování školení ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Materiály k zajištění BOZP, PO a OŽP na pracovištích (ke stažení)

Prezentace ke školení BOZP, PO a EMS odpovědných osob smluvních partnerů  

Registr rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Cílem prezentace je připomenout zákonnou povinnost se vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště. Naleznete zde také informace o spolupráci při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti, o koordinaci prací, zajištění, předání pracovišť, vedení stavebních deníků a pravidel při zjišťování příčin vzniku pracovního úrazu na distribučním zařízení.