Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., dosud nezveřejňovala výroční zprávu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.