Ořezy stromoví

Práva a povinnosti vlastníků

Informace pro majitele nemovitostí přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo.

Vstupy a vjezdy

Práva a povinnosti Provozovatele distribuční soustavy týkající se vstupu na cizí nemovitost.

Formuláře pro dodavatele

Formuláře ke stažení pro předání a převzetí místa a předmětu plnění.