Skip to Content

Informace k zakázkám podléhajícím režimu zákona o zadávání veřejných zakázek

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., jakožto zadavatel sektorových veřejných zakázek, je povinna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek zveřejňovat údaje o zahájených zadávacích řízeních ve Věstníku veřejných zakázek.

 Pokud máte zájem ucházet se v rámci zadávacích řízení o realizaci těchto zakázek, doporučujeme sledovat: Profil zadavatele / Seznam zahájených zadávacích postupů.

Informace k zakázkám zadávaným v podlimitním režimu

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., jakožto sektorový zadavatel podlimitních zakázek preferuje:

  • Dodavatele projekčních činností pro projektování staveb
  • Dodavatele elektromontážních činností pro realizace staveb
  • Dodavatele stavebních činností pro realizace staveb

 Žádost o zařazení do výběrových řízení v rámci podlimitních zakázek zašlete e-mailem na adresu SpravaDodavatelu@cezdistribuce.cz, a to včetně informace, o jakou výše uvedenou činnost máte zájem.

Obchodní podmínky

Aktuálně platné obchodní podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a. s., k seznámení:
Obchodní podmínky pro dodavatele ČEZ Distribuce, a. s. | Skupina ČEZ