Nový projektant nebo zhotovitel

Chcete se stát novým dodavatelem projekčních nebo elektromontážních prací? Seznamte se s našimi požadavky.

Informace k veřejným zakázkám, které jsou zadávány v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., jakožto zadavatel sektorových veřejných zakázek  je povinna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek zveřejňovat údaje o zahájených zadávacích řízeních ve Věstníku veřejných zakázek. Pokud máte zájem ucházet se v rámci zadávacích řízení o realizaci těchto zakázek, doporučujeme sledovat Profil zadavatele / sekce Seznam zahájených zadávacích postupů.

Informace k veřejným zakázkám, které jsou zadávány mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek

Dodavatelé projekčních činností pro projektování staveb musí splňovat minimálně tyto požadavky:

Odborná kvalifikace zaměstnanců
 • § 10 dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
 • osvědčení o autorizaci vydané ČKAIT
Oprávnění k provádění živnosti 
 • minimálně: „Projektová činnost ve výstavbě “ nebo „Projektování elektrických zařízení“
Reference o již projektovaných zakázkách 
 • zkušenost a praxe s projektováním staveb z oblasti výstavby a obnovy zařízení distribuční soustavy (napěťové hladiny: nn, vn nebo vvn)

Dodavatelé elektromontážních činností pro realizaci staveb musí splňovat minimálně tyto požadavky:

Odborná kvalifikace zaměstnanců
 • § 6 a vyšší dle vyhlášky č. 50/1978 Sb
 • osvědčení o autorizaci vydané ČKAIT
Oprávnění k provádění živnosti
 • „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“
Reference o již realizovaných zakázkách
 • zkušenost a praxe s realizací staveb z oblasti výstavby a obnovy zařízení distribuční soustavy (napěťové hladiny: nn, vn nebo vvn)

Splňujete výše uvedené základní požadavky?

Zašlete nám Vaši žádost e-mailem na adresu SpravaDodavatelu@cezdistribuce.cz, do žádosti uveďte:

O jakou činnost máte zájem:
 • projektování staveb
 • realizace staveb
 • projektování i realizace staveb
IČO a název společnosti
Kontaktní údaje:
 • e-mail
 • telefon