Skip to Content

osvědčeníVe společnosti ČEZ Distribuce, a. s., tento pojem soustřeďuje jednotlivé druhy bezpečnosti, se kterými společnost pracuje, řídí je, a zároveň je považuje za neoddělitelnou součást hlavního procesu distribuce elektrické energie.

Jedná se především o:

    • Bezpečnost a ochranu zdraví (při práci, při činnostech v ochranných pásmech)
    • Technickou bezpečnost
    • Informační bezpečnost
  • Požární bezpečnost (Požární ochranu)
  • Fyzickou bezpečnost (Fyzickou ochranu)
  • Havarijní bezpečnost (Havarijní připravenost)

Politika bezpečnosti je základem pro vytvoření funkčního systému pro řešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zahrnujícího řízení rizik, který vytváří podmínky pro zajištění zdraví spolupracovníků i ostatních osob, posiluje prvky kultury práce a vytváří podmínky pro celkovou integraci procesu.

ČEZ Distribuce je držitelem ocenění „Bezpečný podnik". Program „Bezpečný podnik“ je jedním ze způsobů, jak zavést systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového managmentu a docílit tak vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví.

Ostatní odvětví bezpečnosti