Provedení elektroměrových rozváděčů

7. Provedení elektroměrových rozváděčů

Veškerá měřicí místa definovaná v těchto Připojovacích podmínkách musí být provedena v soustavě napětí TN-C (přívod), TN-C případně TN-C-S (vývod). Třífázové elektroměry musí být zapojeny na správný sled fází (L1, L2, L3).

V případě připojení odlehlých malých odběrů stanoví pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s., jiný způsob provedení soustavy po předchozím projednání se zákazníkem.

Při přemístění měřicího místa musí být původní měřicí místo řádně zabezpečeno proti úrazu elektrickým proudem a neoprávněnému odběru.

7.1. Elektroměrové rozváděče a rozvodná jádra

Elektroměrové rozváděče a rozvodná jádra musí být:

 • typově odzkoušeny a schváleny, s prohlášením o shodě ES, případně také s prohlášením o shodě EU a s označením CE;
 • se zkratovou odolností minimálně 10 kA;
 • elektroměrová deska může být použita pouze v elektroměrových rozváděčích typově odzkoušených a schválených s posouzením shody a s označením CE na kompletně vybavený rozváděč;
 • se štítkem a s technickou dokumentací včetně schématu zapojení u rozváděčů s více než jedním měřením (uvnitř rozváděče);
 • zajištěny proti vlhkosti a případné kondenzaci vodní páry v souladu s návodem k použití od výrobce;
 • v provedení, které vyhovuje vnějším vlivům působící v daném prostoru:
  • po otevření dveří s krytím alespoň IP 20;
  • po uzavření dveří s krytím alespoň:
   • IP 2XC ve vnitřních instalacích;
   • IP 43 ve venkovních instalacích;
   • IP 44 ve venkovních instalacích v případě umístění u okraje komunikace (pokud při průjezdu vozidel existuje riziko zasažení elektrického zařízení stříkající vodou z komunikace).
 • provedeny tak, aby svou konstrukcí minimalizovaly možnost provedení neoprávněného odběru nebo neoprávněné dodávky;
 • provedeny tak, aby konstrukce umožňovala spolehlivou vizuální kontrolu všech neměřených rozvodů;
 • uspořádány tak, aby byly živé části měřeného rozvodu řádně odděleny od prostoru pro elektroměry a spínací prvky;
 • provedeny tak, aby byl kabelový prostor oddělen stálou přepážkou;
 • provedeny tak, aby veškeré odnímatelné části (kryty rozváděčů) měly úchytné rukojeti pro bezpečnou obsluhu jedním pracovníkem s možností řádného zaplombování;
 • v provedení s dveřmi vybavenými typizovaným zámkem umístěným ve výšce max. 1700 mm nad definitivně upraveným terénem. Doporučuje se zámek na trnový klíč 6×6 mm;
 • volně přístupné obsluze, k uzamčení nesmí být použit zámek zákazníka. Ve výjimečných případech, po projednání s pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s., bude uzamčení rozváděče umožněno speciálním klíčem „F“ dle zámkového systému ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud si zákazník svépomocí zhotoví elektroměrový pilíř nebo výklenek ve fasádě z cihel, betonových bloků, ztraceného bednění apod., musí do něj umístit pouze elektroměrový rozváděč, který je typově odzkoušen a schválen s posouzením shody a s označením CE.

7.2. Odnímatelný kryt elektroměrových rozváděčů

Z důvodu přístupnosti ovládacích prvků na elektroměrech je požadováno provedení elektroměrových rozváděčů výhradně bez odnímatelného krytu (masky) za dveřmi rozváděče. Tato podmínka platí dle přiložené tabulky č. 2.

Tabulka č. 2: Podmínky použití rozváděče bez odnímatelného krytu 

Pokud je dle výše uvedené tabulky elektroměrový rozváděč v provedení s odnímatelným krytem (maskou), musí být pro čtení údajů z elektroměru vytvořena čirá prosklená okénka o níže uvedených rozměrech:

 1. minimálně 160×120 mm (vך) pro třífázový elektroměr;
 2. minimálně 100×100 mm (vך) pro jednofázový elektroměr a spínací prvek.

Upevnění plexiskla (skla) nalepením je nepřípustné. Fólii nelze použít.