Setkání se starosty

Registrace účastníků na on-line setkání

Dne 19. 10. 2021 od 16:00 hod. pořádá společnost ČEZ Distribuce on-line setkání se starosty prostřednictvím Microsoft Teams.

Zařazení přihlášeného účastníka na setkání bude každému účastníkovi potvrzeno nebo zamítnuto na zadaný kontaktní e-mail.

V případě nejasností se můžete obrátit e-mailem na alena.jurakova@cezdistribuce.cz.

Kontaktní údaje přihlašovaného účastníka