Skip to Content

Podle aktuálně využívaných spotřebičů a jejich příkonů ve vašem odběrném místě může dojít k potřebě změnit hodnotu hlavního jističe (tj. změny rezervovaného příkonu). Hodnota instalovaného hlavního jističe má vliv na vaše měsíční výdaje (viz cenová rozhodnutí ERÚ).

Vyberte, jakou změnu žádáte:

 

Navýšení hodnoty hlavního jističe / rezervovaného příkonu

O navýšení hodnoty hlavního jističe požádejte, pokud pořizujete nový energeticky náročnější elektrický spotřebič, nebo vám vypadává hlavní jistič (jeho velikost je nedostačující na využívané spotřebiče) a elektrikář vám doporučil navýšení hlavního jističe.

Pro podání žádosti budete potřebovat tyto údaje

Osobní a kontaktní údaje:

 • jméno a příjmení / název společnosti
 • datum narození / IČO
 • adresa trvalého pobytu / sídlo firmy

Technické údaje o vašem odběru:

 • EAN nebo číslo elektroměru
 • požadovanou hodnotu hlavního jističe (počet ampérů a fází)
 • příkony spotřebičů, které využíváte
Nejčastější dotazy

Jedná se o navýšení v rámci jmenovité řady, proto za navýšení příkonu nic nehradíte.  

V tomto případě se jedná o navýšení hodnoty hlavního jističe, proto podejte žádost a pokračujte podle výše uvedeného postupu.

Před výměnou vypínače za hlavní jističe podejte nejprve žádost a postupujte jako v případě navýšení hodnoty hlavního jističe.  

V tomto případě se jedná o navýšení hodnoty hlavního jističe a je nutné nejprve podat žádost.  

Snížení hodnoty hlavního jističe / rezervovaného příkonu

O snížení hodnoty hlavního jističe požádejte v případě, že například rušíte energeticky náročnější elektrický spotřebič. Snížením hodnoty hlavního jističe můžete ušetřit měsíční náklady vaší domácnosti. 

Doporučení: Snížení hodnoty hlavního jističe nejdříve konzultujte s elektrikářem.

 

Upozornění:

 • Při snížení hodnoty hlavního jističe zaniká původní rezervace příkonu.
 • Pokud máte hlavní jistič nad 3x80 A a snižujete jeho hodnotu, postupujte stejně jako při Navýšení hodnoty hlavního jističe. V tomto případě je nutné nejdříve podat Žádost o připojení.

Pro podání žádosti budete potřebovat tyto údaje

Osobní a kontaktní údaje:

 • jméno a příjmení / název společnosti
 • datum narození / IČO 
 • adresa trvalého pobytu / sídlo firmy

Technické údaje o vašem odběru:

  • EAN nebo číslo elektroměru
  • požadovanou hodnotu hlavního jističe (počet ampérů a fází) 
  • příkony spotřebičů, které využíváte
Nejčastější dotazy

Revizní zprávu není nutné dokládat v případech, kdy snižujete pouze počet Ampér.

Pokud měníte připojení hlavního jističe z třífázového na jednofázové, je nutné revizní zprávu (nebo formulář Potvrzení o vydání revizní zprávy) doložit.

 • Příklady:
  • Revizní zpráva ANO: změna z 3x25 A na 1x25 A, z 3x25 A na 1x20 A
  • Revizní zpráva NE: změna z 3x32 A na 3x25 A, z 3x25 na 3x20 A, z 1x25 A na 1x16 A

 

Při snížení hodnoty hlavního jističe zaniká původní rezervace příkonu. V případě, že budete chtít vrátit jistič na původní hodnotu, bude vám vyčíslen podíl na oprávněných nákladech.  

Pokud se nemění počet fází, postupujte podle Snížení hodnoty hlavního jističe.  

Jedná se o snížení hodnoty hlavního jističe, proto pokračujte dle uvedeného postupu.  

Užitečné odkazy