Výroční zprávy

ČEZ Distribuce, a. s., je členem Skupiny ČEZ, energetického koncernu působícího v mnoha zemích střední a jihovýchodní Evropy. Hlavním posláním společnosti je distribuce elektrické energie fyzickým a právnickým osobám a stálé zvyšování kvality a spolehlivosti dodávky všem odběratelům. Společnost spravuje majetek distribuční soustavy, jejíž provoz řídí prostřednictvím dispečinku.

Výroční zprávy ke stažení
Výroční zpráva společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 2020 (příloha)
Výroční zpráva společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 2019 (příloha)
Výroční zpráva společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 2018 (příloha)
Výroční zpráva společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 2017 (příloha)
Výroční zpráva společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 2016 (příloha)
Výroční zpráva společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 2015
Výroční zpráva společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 2014
Výroční zpráva společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 2013
Výroční zpráva společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 2012
Výroční zpráva společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 2011
Výroční zpráva společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 2010
Výroční zpráva společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 2009
Výroční zpráva společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 2008
Výroční zpráva společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 2007
Výroční zpráva společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 2006
Roční zpráva společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 2005