Program rovného zacházení

V souladu s ustanovením § 25a, odst. 3 energetického zákona vydala společnost ČEZ Distribuce, a. s., jako provozovatel distribuční soustavy Program rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy.

Zároveň byl dle § 25a, odst. 4 energetického zákona jmenován Auditor Programu, který nezávisle dohlíží na jeho provádění v praxi. Kontaktovat Auditora Programu lze prostřednictvím e-mailové adresy auditor.unbundling@cezdistribuce.cz.