Skip to Content

Základní dokument
PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro odběrná místa, výrobny elektřiny a lokální distribuční soustavy připojené k distribuční síti nízkého napětí

Dodatek č. 1 k Připojovacím podmínkám nn pro odběrná místa, výrobny elektřiny a lokální distribuční soustavy připojené k distribuční síti nízkého napětí
Volné přílohy
VP_A Tabulka závaznosti Připojovacích podmínek nn podle nejčastějších činností
VP_B Přiřazení distribučních sazeb ke schématům zapojení
VP_C Doplňující technické informace ke schématům zapojení

VP_1 Schémata nn

Zapojení fakturačního neprůběhového měření:
1. Schéma zapojení třífázového jednotarifového elektroměru
2. Schéma zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s jednopovelovým spínacím prvkem bez blokování spotřebičů
3. Schéma zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s jednopovelovým spínacím prvkem s blokováním instalovaných akumulačních spotřebičů do celkového příkonu 10 kW včetně
4. Schéma zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s vícepovelovým spínacím prvkem s blokováním nabíjecího zařízení pro elektromobily (EMO)
5. Schéma zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s vícepovelovým spínacím prvkem s blokováním instalovaných akumulačních spotřebičů o celkovém příkonu nad 10 kW
6. Schéma zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s vícepovelovým spínacím prvkem s blokováním přímotopného vytápění a dalších topných elektrických spotřebičů
7. Schéma zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s vícepovelovým spínacím prvkem pro sazby v zapojení s tepelným čerpadlem a pro vytápění topným elektrickým spotřebičem
8. Schéma zapojení třífázového dvoutarifového průběhového elektroměru připojeného přes MTP s ovládacím relé
9. Schéma zapojení elektroměru při změně soustavy v elektroměrovém rozvaděči z TN-C na TN-CS
10. Schéma zapojení rozhraní pro využití impulzního výstupu z elektroměru s optočlenem

Zapojení fakturačního průběhového měření:
11. Schéma dočasného zapojení elektroměrového rozváděče s přímým neprůběhovým měřením před změnou na průběhové měření
12. Schéma trvalého zapojení elektroměrového rozváděče s přímým průběhovým měřením
13. Schéma dočasného zapojení elektroměrového rozváděče výrobny elektřiny s výkonem do 100 kW s přímým neprůběhovým měřením před změnou na průběhové měření, s omezováním činného výkonu výrobny
14. Schéma trvalého zapojení elektroměrového rozváděče výrobny elektřiny s výkonem do 100 kW s přímým průběhovým měřením, s omezováním činného výkonu výrobny
15. Schéma zapojení zjednodušeného připojení mikrozdroje s výkonem do 10 kW, s přímým průběhovým měřením
16. Schéma zapojení měření výrobny elektřiny s výkonem do 100 kW s nepřímým průběhovým měřením, s omezováním činného výkonu výrobny
17. Schéma zapojení měření výrobny elektřiny s výkonem 100 kW a více, s nepřímým průběhovým měřením, s omezováním činného výkonu výrobny

Ostatní schémata:
18. Informativní schéma možnosti provedení Total a Central Stop s záložním zdrojem
19. Informativní schéma možnosti provedení Total a Central Stop
20. Informativní schéma možnosti provedení Total a Central Stop (jiné umístění Total Stop)
21. Příklady připojení odběrných míst/výroben/LDS z HDS
22. Vzory možných zapojení vývodů vedených z jedné HDS pro více odběrných míst/výroben/LDS
23. Schéma zapojení ŘJ nahrazující přijímač HDO v oblastech bez signálu HDO u výrobny s Pi do 100 kW
24. Příklad zapojení přijímače HDO a ŘJ s Pi 100 kW a více
25. Příklad uspořádání výroben v souladu s definicí RfG

VP_2 Tabulka telemetrie
VP_3 Stavy povelových relé přijímače HDO
VP_4 Příklady přenosu dispečerského měření nn
VP_5 Požadované nastavení ochran výrobny nn připojené k DS
VP_6 IP Komunikační jednotka a Řídicí jednotka nn
VP_7 Podklady k žádosti o funkční zkoušky dálkového přenosu dat do DŘS
VP_8 Autonomní charakteristiky VM nn
VP_9 Další vybrané požadavky na výrobny a VM nn