Skip to Content

Na zajištění dodávky elektřiny od výrobce až k vám se vždy podílejí dvě nezávislé strany -  distributor a dodavatel. Každý z nich má ale jiný úkol.

Zatímco dodavatel pro vás nakupuje elektřinu, kterou pak spotřebováváte, distributor zajišťuje její dopravu až k vám.

Obě strany jsou tedy nezbytné pro fungování a zajišťování dodávek elektřiny pro všechny zákazníky.

 DISTRIBUTOR ELEKTŘINY

 

Distributor je společnost, která vlastní, spravuje a provozuje distribuční zařízení, jako je třeba elektrické vedení, sloupy, transformátory nebo elektroměry. Tedy zařízení, přes která se elektřina dostává až k vám.

Distributora si nevybíráte, ale je určený územím, kde se nachází vaše odběrné místo.

Naše společnost, ČEZ Distribuce a.s., je největším distributorem elektřiny v České republice. Zajišťujeme spolehlivé a bezpečné dodávky elektřiny pro více než 3,7 milionu domácností a podniků.

Naše distribuční území

Mapa regionů ČR spravovaných společností ČEZ Distribuce a. s.

 

Protože distributor zajišťuje údržbu a opravy distribučních zařízení, odstraňuje poruchy a řeší technické požadavky, pomůže vám zejména když:

 • máte poruchu a nejde vám elektřina
 • potřebujete ověřit plánovanou odstávku
 • požadujete namontovat, vyměnit nebo zaplombovat elektroměr
 • chcete připojit nové odběrné místo nebo vyrábět elektřinu
 • máte dotaz na časy spínání nízkého tarifu

 

 

 DODAVATEL ELEKTŘINY

 

Hlavní činností dodavatele elektřiny (nazývaného také „obchodník“) je nákup elektřiny na energetických trzích a její prodej zákazníkům.

Dodavatel je tedy společnost, která se zabývá obchodováním s elektřinou. Nakupuje pro vás elektřinu, kterou pak spotřebováváte.

Dodavatele si můžete vybrat bez ohledu na to, kde se nachází vaše odběrné místo.

S dodavatelem můžete řešit:

 • uzavření smlouvy o dodávce elektřiny
 • platnost a změnu smlouvy
 • fakturaci
 • nastavení záloh
 • zafixování ceny
 • přepis elektřiny