Skip to Content

Nulová tolerance ke korupci v ČEZ Distribuce, a. s.

Od konce roku 2023 připravujeme náš systém protikorupčního managementu ve vybraných procesech na certifikaci podle normy ISO 37001:2016 – Anti–bribery management systems.

Tato mezinárodní ISO norma určuje, co a jak mají společnosti dělat, aby zabránily korupci. Pomáhá firmám identifikovat rizika a přijmout účinná opatření. Zvyšuje transparentnost, integritu a důvěryhodnost ve vztahu k dodavatelům, zákazníkům a dalším partnerům. Protikorupční systém ČEZ Distribuce, a. s. je integrální součástí Compliance management systému Skupiny ČEZ. V roce 2023 nebyl v celé Skupině ČEZ zaznamenán žádný potvrzený případ úplatkářství nebo korupce.

ČEZ Distribuce, a. s. se vydává cestou mateřské společnosti, která již prestižní certifikaci získala v roce 2021 a následně v roce 2023 úspěšně dokončila již druhý dozorový audit. Znovu se tak potvrdilo, že ČEZ, a. s., má v daných procesech nastavený komplexní a funkční systém protikorupčního managementu v souladu s požadavky tohoto standardu.

V letošním roce mateřská společnost ČEZ, a. s., podstupuje recertifikační audit, který bude zároveň i vhodnou příležitostí pro získání samostatné certifikace společností ČEZ Distribuce, a. s.

Bližší informace k mateřskou společností vedeného protikorupčního systému Skupiny ČEZ jsou k dispozici zde:

Protikorupční politika Skupiny ČEZ | Udržitelnost ve Skupině ČEZ (cez.cz)