Skip to Content

Základní dokument
PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY VN, VVN pro odběrná místa, výrobny elektřiny a lokální distribuční soustavy připojené k distribuční síti vysokého a velmi vysokého napětí

Dodatek č. 1 k Připojovacím podmínkám vn, vvn pro odběrná místa, výrobny elektřiny a lokální distribuční soustavy připojené k distribuční síti vysokého a velmi vysokého napětí
Volné přílohy

VP_1 Schémata vn, vvn

1. Schéma zapojení nepřímého sekundárního měření (nn strana fakturačního měření)
2. Schéma zapojení nepřímého dvousystémového fakturačního měření s jednopólově izolovanými MTN (vn strana fakturačního měření)
3. Schéma zapojení nepřímého dvousystémového primárního měření s dvoupólově izolovanými MTN (vn strana fakturačního měření)
4. Schéma zapojení nepřímého třísystémového primárního měření (vvn strana fakturačního měření)
5. Schéma zapojení nepřímého třísystémového primárního měření pro střídavou trakci (vvn strana fakturačního měření)
6. Schéma zapojení pro výrobnu elektřiny s výkonem do 100 kW, s omezováním činného výkonu výrobny elektřiny
7. Schéma zapojení pro výrobnu elektřiny s výkonem 100 kW a více, s omezováním činného výkonu výrobny elektřiny
8. Blokové schéma napájení přijímače HDO u výrobny elektřiny s hradicím členem zapojeným na přívodu silového transformátoru vn - napájení z transformátoru VLSP
9. Blokové schéma napájení přijímače HDO u výrobny elektřiny s hradicím členem zapojeným na přívodu silového transformátoru vn - napájení ze samostatného vinutí
10. Blokové schéma napájení přijímače HDO u výrobny elektřiny s hradicím členem zapojeným na vývodu silového transformátoru vn
11. Blokové schéma napájení přijímače HDO u výrobny elektřiny s hradicím členem zapojeným na vývodu z generátoru
12. Schéma zapojení ŘJ nahrazující přijímač HDO v oblastech bez signálu HDO u výrobny s Pi do 100 kW
13. Příklad zapojení přijímače HDO a ŘJ u výrobny elektřiny s Pi 100 kW a více
14. Příklad uspořádání výroben v souladu s definicí RfG

VP_2 Tabulka telemetrie
VP_3 Stavy povelových relé přijímače HDO
VP_4 Příklady přenosu dispečerského měření vn, vvn
VP_5 Požadované nastavení ochran výrobny vn, vvn připojené k DS
VP_6 IP Komunikační jednotka a Řídicí jednotka vn, vvn
        1. Schéma Připojení na vvn (Hlavní napájení) + vn (Záložní napájení)
        2. Schéma Připojení na vvn
        3. Schéma Připojení na vn
        4. Schéma Připojení na vvn (smyčka vvn nebo pole ve vlastnictví žadatele)
VP_7 Podklady k žádosti o funkční zkoušky dálkového přenosu dat do DŘS
VP_8 Autonomní charakteristiky VM vn, vvn
VP_9 Další vybrané požadavky na výrobny a VM vn, vvn
VP_10 Požadavky na osazení UQ regulace a Q(U) charakteristiky
VP_11 Doporučené nastaveni UQ regulace vn
VP_12 Doporučené nastaveni UQ regulace vvn
VP_13 MPP TS vzor
VP_14 MPP TS a výrobny vzor
VP_15 Tabulka proudových převodů MTP k maximálním RP nebo RV