Skip to Content

O změnu umístění (přemístění) měření požádejte, pokud měníte přístupnost měření (přesouváte elektroměrový rozváděč), např. z chodby na fasádu, z fasády/chodby na hranici pozemku a podobně.

Změnu umístění měření provádíte na své náklady.

V případě přemístění energetického zařízení (majetek distributora) na vašem pozemku, například sloup, kabelová pojistková skříň apod. se jedná o přeložku zařízení.

Pro podání žádosti budete potřebovat

Osobní a kontaktní údaje:

  • jméno a příjmení / název společnosti
  • datum narození / IČO
  • adresa trvalého pobytu / sídlo firmy 

Technické údaje o odběrném místě:

  • EAN nebo číslo elektroměru 
  • u změny stávajícího místa připojení katastrální mapu s vyznačením nového umístění měření (elektroměrového rozváděče)
  • pokud se změnou umístění měření došlo ve vaší domácnosti i ke změně využívaných elektrických spotřebičů, žádáme o jejich aktualizaci do žádosti. V případě, že spotřebiče do žádosti nevyplníte, zachováme v systému stávající příkony.
Chcete mít přehled o aktuálním stavu a řešení vašich požadavků?
Chcete vědět, co Distribuční portál nabízí
a jak se zaregistrovat?
Registrujte se
Nejčastější dotazy

Navýšení hodnoty hlavního jističe vyřídíte jednou žádostí společně se změnou umístění měření. Do žádosti uveďte nejen nové umístění elektroměrového rozváděče, ale i novou hodnotu hlavního jističe.

Pokud budete současně připojovat energeticky náročnější spotřebiče, uveďte jejich příkony také do té stejné žádosti. 

 

V tomto případě vyřešíte vše jedním požadavkem. Do žádosti uveďte nové umístění elektroměrového rozváděče (fasáda) a vyplňte nové požadované příkony elektrických spotřebičů (například přímotopné topení).

Informace o rozměru, poloze a další údaje k elektroměrovému rozváděči najdete v Připojovacích podmínkách.

Užitečné odkazy