Skip to Content

Distribuční sazba stanovuje ceny a podmínky pro dodávku elektřiny. Určuje se podle druhu a příkonu elektrických spotřebičů, které v odběrném místě využíváte. 

Distribuční sazby se dělí na jednotarifní a dvoutarifní:

  • U jednotarifní sazby máte jednu cenu elektřiny celý den.
  • V případě dvoutarifní sazby je odběr rozdělen v průběhu dne na vysoký tarif a nízký tarif. V nich se účtuje rozdílná cena za odebranou elektřinu.

Dále rozlišujeme sazby pro domácnost, které se označují písmenem D, a sazby pro podnikatele označené písmenem C.

Správným nastavením distribuční sazby můžete výrazně ušetřit své náklady na elektřinu.

Kdy je vhodné ověřit správnou distribuční sazbu? 

  • Pokud instalujete nový elektrický spotřebič pro ohřev vody, vytápění nebo jste si pořídili elektromobil.
  • Stěhujete se do nové nemovitosti.

Vhodnou distribuční sazbu podle aktuálního využití příkonu vašich spotřebičů si můžete ověřit ZDE.

Chcete mít přehled o aktuálním stavu a řešení vašich požadavků?
Chcete vědět, co Distribuční portál nabízí
a jak se zaregistrovat?
Registrujte se

VYŘÍDÍTE RYCHLE ON-LINE A BEZ REGISTRACE

Domácnost

Podnikání

Domácnost:

 

Podnikání:

 

Pro podání žádosti budete potřebovat

Osobní a kontaktní údaje:

  • jméno a příjmení / název společnosti
  • datum narození / IČO
  • adresa trvalého pobytu / sídlo firmy

Technické údaje o vašem odběru

  • EAN nebo číslo elektroměru
  • požadovanou hodnotu hlavního jističe (počet ampér a fází)
  • příkony spotřebičů, které aktuálně využíváte
Nejčastější dotazy

Distribuční sazbu můžete měnit 1x za 12 měsíců. 

V tomto případě kontaktujte svého dodavatele 

Pokud má bojler příkon do 3,5 kW, o změnu sazby požádejte přímo svého dodavatele. Pokud má bojler příkon nad 3,5 kW, podejte žádost o připojenípokračujte podle výše uvedeného postupu.

Pro změnu z jednotarifní sazby (běžné domácí spotřebiče) na dvoutarifní (elektrické vytápění) je nutné nejdříve podat žádost o připojení. V tomto případě pokračujte podle výše uvedeného postupu. 

Jedná se o změnu z dvoutarifní na jednotarifní sazbu. Změnu řešte se svým dodavatelem. 

Pokud při změně distribuční sazby potřebujete změnit také hodnotu hlavního jističe, stačí podat jednu žádost, do které uvedete příkony nových spotřebičů a novou požadovanou hodnotu hlavního jističe. Současně také můžete řešit změnu umístění měření.  

Užitečné odkazy