Skip to Content

Distribuční sazba stanovuje ceny a podmínky pro dodávku elektřiny. Určuje se podle druhu a příkonu elektrických spotřebičů, které v odběrném místě využíváte. 

Distribuční sazby se dělí na jednotarifní a dvoutarifní:

  • U jednotarifní sazby máte jednu cenu elektřiny celý den.
  • V případě dvoutarifní sazby je odběr rozdělen v průběhu dne na vysoký tarif a nízký tarif. V nich se účtuje rozdílná cena za odebranou elektřinu.

Dále rozlišujeme sazby pro domácnost, které se označují písmenem D, a sazby pro podnikatele označené písmenem C.

Správným nastavením distribuční sazby můžete výrazně ušetřit své náklady na elektřinu.

Kdy je vhodné ověřit správnou distribuční sazbu? 

  • Pokud instalujete nový elektrický spotřebič pro ohřev vody, vytápění nebo jste si pořídili elektromobil.
  • Stěhujete se do nové nemovitosti.
Jaké máte doma elektrické spotřebiče?
Tepelné čerpadlo
Bojler
Elektrické vytápění
Elektromobil
Běžné spotřebiče domácnosti (pračka, myčka, lednička, ...)
Jiný způsob elektrického vytápění (topné fólie, topné kabely, akumulace, atd...)
Odběr s malou spotřebou bez výrobny (garáž)
Chcete mít přehled o aktuálním stavu a řešení vašich požadavků?
Chcete vědět, co Distribuční portál nabízí
a jak se zaregistrovat?
Registrujte se

VYŘÍDÍTE RYCHLE ON-LINE A BEZ REGISTRACE

Pro podání žádosti budete potřebovat

Osobní a kontaktní údaje:

  • jméno a příjmení / název společnosti
  • datum narození / IČO
  • adresa trvalého pobytu / sídlo firmy

Technické údaje o vašem odběru

  • EAN nebo číslo elektroměru
  • požadovanou hodnotu hlavního jističe (počet ampér a fází)
  • příkony spotřebičů, které aktuálně využíváte
Nejčastější dotazy

Distribuční sazbu můžete měnit 1x za 12 měsíců. 

V tomto případě kontaktujte svého dodavatele 

Pokud má bojler příkon do 3,5 kW, o změnu sazby požádejte přímo svého dodavatele. Pokud má bojler příkon nad 3,5 kW, podejte žádost o připojenípokračujte podle výše uvedeného postupu.

Pro změnu z jednotarifní sazby (běžné domácí spotřebiče) na dvoutarifní (elektrické vytápění) je nutné nejdříve podat žádost o připojení. V tomto případě pokračujte podle výše uvedeného postupu. 

Jedná se o změnu z dvoutarifní na jednotarifní sazbu. Změnu řešte se svým dodavatelem. 

Pokud při změně distribuční sazby potřebujete změnit také hodnotu hlavního jističe, stačí podat jednu žádost, do které uvedete příkony nových spotřebičů a novou požadovanou hodnotu hlavního jističe. Současně také můžete řešit změnu umístění měření.  

Užitečné odkazy